Güncel

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 63-78 Cevapları

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 63-78 Cevapları, (Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79)

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları 

Düşünelim Tartışalım
Öğrendiklerinizden yola çıkarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Anadolu nasıl Türk yurdu hâline gelmiştir?
Malazgirt Savaşının kazanılmasının ardından Anadolu’nun kapıları Türk Beyliklerine açılmıştır. Daha sonra Büyük Selçuklu Devleti Haçlı Seferlerine karşı mücadele ederek Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasında etkili olmuştur.Bunun yanı sıra Türkiye Selçuklu Devleti’nin Miryakefalon Savaşı ile Bizansı mağlup etmesi sonucunda Anadolu kesin Türk yurdu haline gelmiştir.
 Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesinde Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon savaşlarının etkileri nelerdir?
 • Pasinler Savaşı’nın kazanılmasıyla birlikte Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladı.
 • Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasıyla birlikte Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 • Miryokefalon Savaşının kazanılmasıyla ise Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir.
Görseli Yorumlayalım
Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’da inşa edilen mimari eserlerden bazıları verilmiştir. Görselleri ve alt yazılarını inceleyerek bu eserlerin hangi amaçlarla yapıldığını tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Türkler’in Anadolu’ya yerleştiğinin ve İslamiyet’in yayılması , ticari faaliyetlerin geliştirilmeye çalışılması ve sağlık ve eğitim gibi alanlar geliştirilmeye çalışılmıştır.
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları 
 
Araştıralım Paylaşalım
Türkiye Selçukluları döneminde yapılan kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun Türkleşme sürecine yaptığı katkıları araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bilimsel , sosyal, eğitim ,ekonomik alanda yapılan mimari eserlerin yapılması ile Anadolu’yu Türklere ait önemli eserler, kalıntılar bırakılmasını sağlar. Bu durumda Türkleşme açısından önemlidir.
Sıra Sizde
Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu’da yapılan kültürel faaliyetlere örnekler bularak defterinize yazınız. Bulduğunuz örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Türkiye Selçuklukları Anadolu’nun Türkleşmesine önemli katkılar sunmuştur. Bunlar arasında çok sayıda cami, han, hamam, kervansaray , köprü, imarethane , çeşme vb. eserler bırakmışlardır. Bunlar arasınde en önemlileri ise;
 • Konya’da Alaeddin Cami
 • Karatay Medresesi
 • İnce Minerali Medrese
 • Hunad Hatun Cami ve külliyesi
 • Sivas’ta Gök medrese
 • Erzurum’da çifte Minareli Cami
 • Ahlatta Çifte Kümbetler
 • Kırşehir’de Melik Gazi Kümbeti sayılabilir.
 •  
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları 
 
Hazırlık Çalışması
Günümüzde insanlar arasında ticaret nasıl yapılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Günümüzde ticaret ihtiyacımız olan malların para karşılığında satın alınması ile yapılmaktadır. Paranın keşfi ile birlikte ticaret kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Para bulunmadan önce ise takas yöntemi vardı.
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları 
 
Sıra Sizde
Kitabınızdaki İpek Yolu, Baharat Yolu haritalarına ve edindiğiniz bilgilere göre aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
a) Geçmiş dönemde kurulan devletler niçin İpek Yolu ve Baharat Yolu’nun yakınlarındaki şehirlere hakim olmak istemişlerdir?
Çünkü şehirler ticaret yolu üzerinde olduğu için çok sayıda kervansaray mevcuttur. Bu kervansaraylardan ekonomik olarak kazançlar sağlanmakta olduğu için hakim olmak istemişlerdir.
b) İpek Yolu ve Baharat Yolu’na hakim olmak için yapılan mücadelelerin, geçmiş dönemde yaşayan devletler arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini ifade ediniz.
İpek ve Baharat yoluna hakim olmak için birbirleriyle savaşmışlardır. Bu durumda ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur.
c) İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerindeki şehirlerde kurulan pazar yerlerinde farklı kültürlerden insanlar alışveriş yapmaktaydı. Bu durumun insanlar arasındaki kültürel ilişkileri nasıl etkilediğini açıklayınız.
Bu durum farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşmasını ve yeni şeylerin öğrenilmesini ve kültürlerin yayılmasını sağlamıştır.
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları 
 
ŞİFREYİ BULALIM
Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.
 
Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız
Kültürel Miras : İnsanlığın veya bir milletin sahip olduğu tarihi süreç içinde oluşmuş özellikleri yansıtan eserler ve değerler bütünüdür. Bize düşen ise kültürel mirasımızı koruyup onların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Kendi kültürel miraslarımızı koruyup onları gelecek nesillere aktaramazsak başka milletlerin kültürlerinin etkisi altında kalıp kendi kültürümüzü kaybederiz.
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları 
 
ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A.Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.
1. Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşın adı nedir?
2. Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir?
3. Kök Türk Devleti’nin merkezinin adı nedir?
4. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarının adı nedir?
5. Türklerin tarihte Bizanslılarla yaptığı ilk savaşın adı nedir?
6. Bir caminin etrafında yapılmış medrese, şifahane, kütüphane, türbe, hamam ve imaret gibi değişik amaçlara hizmet eden yapılar topluluğuna ne denir?
7. Hindistan’dan başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolunun adı nedir?
 
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları 
 
B.Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
4. çıkışa ulaşır.
2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
1,3,4 ve 7.kutucuklardaki ifadeler doğrudur.
3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
2,5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır.
2.Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman‘dır.
5.Kuran’ı Kerim ilk kez Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir.
6.Türk-İslam tarihindeki ilk medrese, ilk vakıf ve ilk posta teşkilatını Karahanlılar kurmuştur.
 
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları
 
C.Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Ç.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
 
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları 
 
D.Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.
a. Büyük Hun Devleti    b. Gazneliler Devleti c. Uygurlar
ç. Karahanlılar Devleti d. Kök Türk Devleti e. Emevi Devleti
f. Büyük Selçuklu Devleti g. Anadolu Selçuklu Devleti ğ. Abbasi Devleti.
 
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları
 
E.Aşağıdaki tabloda Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen özelliğin hangi alanla ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız.
F.Aşağıda Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden bazıları verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen gelişmenin hangi halife döneminde olduğunu noktalı yerlere yazınız.
 
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları 
 
G.Türklerin Anadolu’yu yurt edinme süreciyle ilgili bazı bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bunları inceleyerek olayların gerçekleşme sırasına göre doğru sıralamayı yapınız.
Ğ.Aşağıda verilen kavramları ve ifadeleri kullanarak ünitede öğrendiğiniz konularla ilgili cümleler kurunuz ve noktalı yerlere yazınız.
 
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları
 
H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Destan ve yazıtlardan yararlanarak Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması
B) Türklerin Haçlılarla mücadele etmesi
C) Yaşadıkları bölgenin karasal iklim şartlarına
sahip olması
D) Türklerin hayvancılıkla uğraşması
2. Türkiye Selçukluları döneminde gerçekleştirilen kültürel faaliyetler, Anadolu’nun yurt edinilme sürecini hızlandırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan
kültürel faaliyetlerden birisi değildir?
A) İnce Minareli Medrese’nin yapılması
B) Torumtay Darüşşifası’nın yapılması
C) Mevlana’nın halkı aydınlatması ve yol göstermesi
D) Kurulan medreselerde yalnızca hadis, kelam
ve fıkıh gibi dinî ilimlerin okutulması
3. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin temel sebebi İpek Yolu’na hâkim olma düşüncesidir. Buna göre Türk devletleri ile Çin arasındaki mücadelelerin sebebi aşağıdaki alanlardan hangisi ile daha çok ilgilidir?
A) Dinî           B) Ekonomik        C) Kültürel        D) Siyasi
4. Müşrikler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak için tekrar saldırdılar. Savaş, bir dağın çevresinde yapıldı. Müslümanlar bu savaşta büyük kayıplar verdi. Bu durumun en önemli sebebi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dağa yerleştirdiği
okçuların savaşın kazanıldığını düşünerek bulundukları yerleri terk etmesidir. Anlatılan tarihî olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dandanakan Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Mekke’nin Fethi
D) Uhud Savaşı
5. Türkler, İslamiyet ile ilk defa Emeviler döneminde tanıştılar. Ancak Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri Abbasiler döneminde gerçekleşti. Buna göre bahsedilen durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abbasilerin Türklere para yardımında bulunması
B) Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası
C) Türklerin Gök Tanrı inancını bırakmak istememesi
D) Türklerin göçebe bir yaşama sahip olması
6. İpek Yolu üzerinde ticaret yapan tüccarların barınma, yiyecek, güvenlik ve hayvanlarının bakımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darüşşifa    B) Medrese   C) Kervansaray    D) Kümbet
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları 
 
7. İslamiyet’in kabulünden sonra ilk Türk-İslam eserleri yazılmaya başlandı. Bunlardan en önemlileri Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan Dîvânü lugāti’t-Türk ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir. Bu bilgiden yararlanarak Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalar yaptığı söylenebilir?
A) Askerî    B) Ekonomik   C) Kültürel      D) Siyasi
8. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kuruldu. Bu beylikler, yaptıkları çalışmalarla Anadolu’nun yurt edinilme sürecine önemli katkılar verdi.
Buna göre;
I. Bizans, Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türk yurdunu savundular.
II. Anadolu’daki şehirleri imar ederek geliştirdiler.
III. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler verdiler.
uygulamalarından hangileri bu beyliklerin katkılarındandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
9. 1. durum: İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Toplumda kadınlara değer verilmiyordu. İslamiyet’in kabulünden sonra Arap Yarımadası’nda siyasi birlik sağlandı. Toplumda kadınlara daha fazla değer verilmeye başlandı.
2. durum: İslamiyet’i kabul etmeden önce Türk devletlerini yöneten kişilere han ve kağan gibi unvanlar verilirdi. Gök Tanrı inancı hâkimdi. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra devletin başında bulunan kişiler sultan
unvanını da kullanmaya başladı. Cami ve medrese gibi mimari eserler inşa edilmeye başlandı.
Verilen durumlar incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İslamiyet insanların günlük yaşamlarında değişimlere neden olmuştur.
B) İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türklerde ekonomik yaşam canlanmıştır.
C) İslamiyet yalnızca dinî alanda insanların yaşamını etkilemiştir.
D) İslamiyetin kabulünden sonra Türk devletleri arasında birlik sağlanmıştır.
 
 
I.Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Orta Asya dağlık ve engebeli bir alana sahiptir.Soğuk kış şartları , otlaklarını yetersiz olması nedeniyle Türkler göçebe yaşam şeklini benimsemişlerdir.
2. İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.
Dini inanışları değişmiştir.Buna bağlı olarak kadınlara verilen değer artmıştır.İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte yerleşik hayata geçilmiş ve cami ve medreseler yapmışlardır.
3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.
 • Türklerin Gök Tanrı inancı ile İslamiyet’in inancının benzer olması
 • Her şeyi yaratan Gök Tanrı inancına benzeyen her şeyin Allah olması
 • Gök Tanrı inancında Cihana hakim olma anlayışıyla İslamiyet’te bulunan gaza ve cihat anlayışının benzer olması.
 • Ahiret inancının İslamiyet’te de olması.
4. Mevlana’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız.
Mevlana insanlara birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını öğütlemiştir.Türkler ile diğer milletlerden olan insanlar ,din ve mezhep farkı gözetmeksizin barış içinde yaşaması gerektiğini düşünür.
Ahi Evran ise Ahilik teşkilatını kurmuştur.Ahilik teşkilatı, halka meslek edindirmek ve güzel ahlak sahibi olmayı öğretmeyi amaçlamıştır.Anadolu’da bu sayede çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde çeşitli meslekler öğrenmiştir.
5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz.
Toplumların birbirlerinden etkilenmelerini ve birbirlerinden pek çok şeyi öğrenmeyi sağlanmıştır.
 
6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları 
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.
Bu ünitede neler öğrendiniz?
Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?
Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?
Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?
Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?
Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.
 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu