Güncel

5. Sınıf Türkçe Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (216-217-218)

5. Sınıf Türkçe Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (216-217-218), Anıttepe Yayıncılık 5. Sınıf Türkçe 7. Tema Erdemler tema sonu cevapları.

5. Sınıfa giden öğrencilerimiz için 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Türkçe 7. Tema Sayfa 216, 2017, 2018 cevaplarını paylaştık. Yazımızın devamından cevapları görüntüleyebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Anıttepe Yayıncılık Sayfa 216 Cevabı

AKILLI ÇİFTÇİ
Akıllı bir çiftçi varmış. Ama bu çiftçinin oğullarıyla başı dertteymiş. Çünkü oğullan birbirleriyle hiç geçinemez, durmadan çekişirlermiş. Çiftçi, oğullarına ne dediyse kâr etmemiş. Çocuklar o kötü huylarını bir türlü değiştirmemişler. Atışıp çekişmeye devam etmişler. Adamcağız sözle başa çıkamayacağını anlayıp “Bari şunlara bir örnek göstereyim.” demiş. Oğullarını yanma çağırmış. Onlardan birkaç demet de çubuk istemiş. Oğullannı karşısına almış. Çubukların hepsini bir demet yapıp bağlamış. Sonra oğullarına verip “Kırın bakayım şunları!” demiş. Çocuklar uğraşmışlar, didinmişler ama çubukları bir türlü kıramamışlar. Bunun üzerine çiftçi, demeti onlardan alıp çözmüş. Çocukların hepsine birer çubuk verip “Şimdi kırın bakalım. ” demiş. Çocukların hepsi de ellerindeki çubukları kolayca kırmışlar. Baba “Görüyorsunuz ya evlatlarım.” demiş. “Birlik olursanız düşmanlarınız size bir şey yapamaz. Ama birbirinizle geçinemez, çekişmeye devam ederseniz düşmanlarınıza tek başınıza karşı koyamazsınız, yenilip gidersiniz.

A. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorulan yukandaki metne göre cevaplayınız.

1. Çiftçinin başı oğullarıyla niçin derttedir?

 • Cevap: Oğulları birbirleriyle hiç geçinemediği için çiftçinin başı derttedir

2. Çiftçi, oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için ne yapmıştır?

A. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorulan yukandaki metne göre cevaplayınız.

1. Çiftçinin başı oğullarıyla niçin derttedir?

 • Cevap: Oğulları birbirleriyle hiç geçinemediği için çiftçinin başı derttedir

2. Çiftçi, oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için ne yapmıştır?

 • Cevap: Birlikten kuvvet doğar.

5. Çiftçinin yerinde siz olsaydınız çocuklarınızı bu kötü huydan vazgeçirmek için ne yapardınız? Açıklayınız.

 • Cevap: Ben olsam çiftçi gibi davranırdım sadece tek fark eğer birlik olmazlarsa başlarına gelecek şeyi geçmişteki olaylardan örnekler vererek anlatırdım.

B. Aşağıdaki’ cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlann başma *Y” yazınız.

“ Yemyeşil ve tertemiz bir doğaya merhaba demek ne güzel.” cümlesi kişisel görüş bildirir. (D)
“Şehrin ışıkları tek tek sönmeye başladı.” cümlesinde ünlü düşmesine uğramış kelime yoktur. (Y)
“Dağcıların uğrak yeri olan bu dağlara 2. gelişimizdi.” cümlesinde yazım yanlışı vardır. (Y)
“Sokakta bu saatlerde ses seda olmazdı.” cümlesinde ikileme eş anlamlı kelimelerden oluşmuştur. (D)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Anıttepe Yayıncılık Sayfa 217 Cevabı

C. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
• “Onun söylediklerine güvenim tamdır.” cümlesinde “güven” kelimesi yerine  İTİMAT kelimesini kullanabiliriz.
• “Sıra arkadaşım arka sokağımızdaki 32 numaralı apartmanın 3. katında oturuyor.”cümlesindeki sayıların yazımı DOĞRUDUR

“Üç arkadaş köyümüzün yakınlarındaki mağaraya gidecek ve köylünün anlattığı efsanenin gerçekliğini kendimiz de deneyecektik.” cümlesinin alındığı yazının türü ÖYKÜDÜR.

Ç. 1, 2, 3 ve 4. sorulan paragrafa göre cevaplayınız.
İletişim “paylaşmak ve ortaklık kurmak” olduğuna göre bireylerin birbirleriy- le sağlıklı iletişim kurabildiği toplumlarda her türlü sorun konuşarak çözülebilecektir. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, her türlü görüşün serbestçe dile getirilebildiği bir ortamda konuşarak ve tartışarak en iyiye ulaşma konusunda da önemli kazanımlar elde edileceğinden toplumsal gelişme ve kalkınma da sağlanacaktır.
Metin IŞIK

1. Yukandaki paragrafa göre yazar iletişimi nasıl tanımlamaktadır?
A) İyi ya da kötüyü ayırmak
B) Paylaşmak ve ortaklık kurmak
C) Tartışarak fikir birliği sağlamak
D) Toplumu geliştirecek kazanımlar yapmak

 • CevapB

2. Yukandaki paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Sorunların konuşularak çözüme ulaşacağına

B) Kişilerin düşüncelerini özgürce söylediği ortamların toplumları geliştireceğine
C) Toplumsal kalkınmanın sağlanmasında iletişimin önemine
D) Yanlış olan şeylerin konuşulmasının anlamsız olduğuna

 • CevapD

3. Yukarıdaki paragrafta yazarın okuyucuya iletmek istediği ileti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumların ilerlemesinde iletişim oldukça önemlidir.
B) İletişim, her ortamda sağlanmalıdır.
C) Toplumlar iyiye ulaşmak için çalışmalıdır.
D) Teknoloji iletişimin gelişmesini sağlamıştır.

 • Cevap: A

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Anıttepe Yayıncılık Sayfa 218 Cevabı

4. Paragrafta geçen “birey” kelimesi yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılabilir?
A) kadın
B) erkek
C) kişi

D) toplum

 • CevapC

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur?
A) Bu işten az çok ben de anlarım.
B) Kimsesiz adam eski püskü elbiseler giyiyordu.
C) Merdivenlerden yavaş yavaş çıkın.
D) Yastığa başını koyar koymaz uyudu.

 • CevapA

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Sabaha kadar 3’erli gruplar hâlinde yürüdük .
B) Babasından ikişer daire miras kaldı.
C) On yedi yaşında da olsa o, bir çocuktu.
D) Seninle 5,2 km yürüdüğümüz günleri unutma.

 • CevapA

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır?
A) Yaptıklarını mutlaka gözden geçir.
B) Aylar sonra kapımıza gelmişti küçük köpek.
C) Sonuçlan birazdan doktora gösteririz.
D) Heyecandan karnıma ağrılar girmişti.

 • Cevap

8. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?
A) Kadıköy’e sür, dedi telaşla.
B) Vapur, limana doğru ağır ağır yol alıyordu.
C) Dostluğun, huzurunu hiçbir yerde bulamazsın.
D) Peki, bu sefer senin dediğin olsun.

 • CevapC

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu