BilgilerSağlıkYurtdışında Çalışmak

Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir ? 2022

Sabıka Kaydı Nedir ?

Birçok insan sabıka kayıtlarının yedi yıl sonra silinip silinemeyeceğini merak ediyor. Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Gerçek şu ki, bir mahkumiyetin sicilinizden silineceğinin garantisi yoktur. Yine de işverenlerin rutin olarak yürüttüğü geçmiş kontrollerine tabi olacaksınız, ancak bu kontroller geçmiş suç geçmişinizi ortaya çıkarmaz. Adli sicil kaydınızı silmenin birkaç yolu vardır. Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir En bariz yol bir iş başvurusunda bulunmaktır. Bu işlem oldukça kolaydır, ancak bazı sınırlamaların farkında olmanız gerekir.

Adli Sicil Nedir ?

Bazı eyaletler, bir mahkumiyetin sicilinizde ne kadar süre kalacağı konusunda çok katı olsa da, Kanada farklıdır. Kayıt dondurma talebinde bulunabilmek için mahkûmiyet tarihinden itibaren yedi yıl beklemeniz gerekir. Çoğu sabıka kaydı otomatik olarak silinmez, ancak siz yedi yaşına gelene kadar kamu kayıtlarında kalır. Kanada’da rekor bir askıya alma, altı ila yirmi dört ay arasında sürebilir. Bu uzun bir süreç ve bazı Kanadalılar bunu çok karmaşık buluyor.

Sabıka Kaydı Ne Zaman Silinir?

Kanada’da, bazı suçlar sicilinizden kalıcı olarak men edilebilir. Örneğin, cinsel bir suçunuz varsa, sicilden uzaklaştırma talebinde bulunamazsınız. Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Mahkumiyet sicilinizde yedi yıla kadar kalabilir, ancak daha ciddi suçlar için sicilin askıya alınması için başvurabilirsiniz. Ancak, sürecin dokuz ila on sekiz ay sürmesini bekleyebilirsiniz. Yirmi dört aya kadar uzayabilir.

Adli Sicil Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydınızı sicilinizden silmenin bir başka yolu da sicilden uzaklaştırma başvurusunda bulunmaktır. Bu, suç geçmişinizi halktan gizleyecek, ancak yedi yıl boyunca sicilinizden silinmeyecek. Bu yöntem eskisi kadar etkili olmasa da şansınıza yardımcı olabilir. Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Suç geçmişinizin tamamen silindiğinden emin olmak için şimdi harekete geçtiğinizden emin olun. Sonuçta, bu noktaya gelmek için çok çalıştınız!

Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir
Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir

Adli sicil kaydınızdan muaf tutulduktan sonra, af için başvurabilirsiniz. Af, mahkumiyetin kalıcı olarak kaldırıldığını söyleyen bir belgedir. Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Bu size yeni bir pasaport başvurusunda bulunma ve hayatınıza devam etme şansı verecektir. Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Başvuru süreci beş ila yedi yıl sürecektir. Ayrıca kalıcı bir af almak için cezanın bitmesini beklemeniz gerekecek.

Affedilme süreci basit değildir. Kaydınızın silinebilmesi için izlenmesi gereken birkaç adım vardır. Öncelikle uygun olup olmadığınızı belirlemelisiniz. Bir kez af için başvurduğunuzda, yedi ila on ay içinde bir yanıt beklemelisiniz. İşlem süresi, aldığınız mahkumiyet türüne bağlı olacaktır. CPIC’nin kişisel bilgilerinizle aynı olmadığını hatırlamak önemlidir.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir?
Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?
Sabıka Kaydı Nasıl Silinir ?
Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir
Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı Sildirme Arşiv Kaydı Sildirme 2022 Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?
Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2022
Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır ?
Adli Sicil Kaydı Sildirme, Adli Sicil Kaydı Silinmesi Ne Kadar Sürer 2022
Adli para cezası ödendikten sonra sicilden silinir mi ?
Adli Sicil Kaydı Olan İşe Girebilir mi ?

Adli Para Cezası Sicile İşlenir mi ?
GBT Neler Kaydedilir ?
Sabıka Kaydı Nedir ?
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi Nereye Verilir ?
Sicile İşlenen Suçlar Nelerdir ?
Adli Para Cezası Sicilden Ne Zaman Silinir ?
Adli Sicil Konusunda Sık Sorulan Sorular

Adli sicil kaydı ne zaman silinir?
Adli sicil arşiv kaydı silinir mi?
Adli para cezası sabıka kaydından ne zaman silinir?
Adli sicil kaydı sildirme kaç gün sürer?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sicile işler mi?
Memnu – yasaklanmış hakların iadesi kararı nedir?
Adli suçlar nelerdir?

GBT ne demek?
Sabıka kaydı ne kadar süre geçerlidir?
İdari para cezaları sicile işlenir mi?
Adli para cezası ne kadar?
Adli sicil arşiv kaydı sildirme ne kadar sürer?
Sabıka kaydı 5 yılda bir silinir mi?

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir?
Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları adli sicil kaydına kaydedilir.

Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir  bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler. Adli sicil kaydını alabilmek için kişilerin ilgili yerlere bizzat başvurması gerekmektedir. Vekaleten yapılacak başvurularda ise vekaletnamede bu hususta açıkça yetki bulunması gerekmektedir.

Adli sicile kaydedilecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanun 4. maddede sayılmıştır. Buna göre:

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;

Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
Koşullu salıverilme kararı,
Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

Denetim süresi,
Denetim süresinin yükümlülüklere uygun Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir  veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;

Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

Kısa süreli hapis cezasına Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,

(Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler yine aynı kanunun 5. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre:
a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez. Kararın açıklanması ile şartların yerine getirilmesi arasında geçecek süre zarfında ayrı bir kütüğe kaydedilir.

Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması üzerine yine adli sicil kaydına işlenmez.

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?
Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?
Adli sicil kaydı, cezanın veya güvenlik tedbirinin Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması, genel af ilan edilmesi veya ilgili kişinin ölmesi halinde.

Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydının silinmesi ise çeşitli sürelere ve şartlara bağlıdır.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir ?
Yukarıdaki şartları yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız adli sicilinizin silinmesi için yasal süreci başlatabilirsiniz. Her ne kadar internet üzerinde bir dilekçe vererek bu adli sicil kaydının hemen silineceği gibi anlatımlar mevcut olsa da süreç aslında böyle değildir. İnfaz süresi tamamlandıktan sonra adli sicil kaydı silinebilir durumuna gelmektedir.

adli_sicil_ve_arsiv_kaydi_nasil_silinir_
adli_sicil_ve_arsiv_kaydi_nasil_silinir_

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü uygulamada infaz süresinin tamamlanması ile kişilerden bir takım bilgi ve belgeler istemektedir. Başka bir ifade ile benim infazım tamamlandı kaydım da hemen temizlenecek anlamı çıkartılmaması gerekmektedir. İnfazınız tamamlandı ise adli sicil kaydınızın temizlenip temizlenmeyeceği için bir avukat meslektaşımızdan hukuki danışmanlık hizmeti alınız.

Sabıka kaydı kişilerin adli geçmişlerinin yer aldığı kayıttır. Bu kayda aynı zamanda adli sicil kaydı denilmektedir. Sabıka kaydında kişilerin kesinleşmiş mahkumiyetleri ve hükmedilen para cezaları yazılır. Kesinleşme şerhi tüm yargı yollarının tükendiği veya süresinde bir üst mahkemeye itiraz edilmemiş hükümler için kullanılır.

Sabıka kaydı; adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Adli sicil kaydının silinmesi için hükmün infazının tamamlanması gerekir. Yani hapis cezası varsa tamamlanması, para cezası varsa ödenmiş olması ertelenmiş hapis cezası varsa erteleme süresinin dolmuş olması gerekir.

Cezalar yerine getirildikten sonra adli sicil kaydının, adli sicil arşiv kaydına otomatik olarak alınması gerekir. Ancak bu işlem pratik hayatta iş yoğunluğu ve sicil kaydı ile ulusal yargı ağı projesinin birbiriyle entegre olmaması sebebiyle bu şekilde gerçekleşmemektedir. Bu sebeple sabıka kaydının ilk aşaması olan adli sicil kaydının silinmesi için Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak gerekir.

Bu başvuru şahsen yapılabileceği gibi avukat ile de yapılabilir. Başvuruda sırasında hapis ve para cezasının yerine getirildiğine dair evrakların Sabıka Kaydı Adli Sicil Ne Zaman Silinir bulundurulması gerekmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sabıka kaydını adli sicil arşiv kaydına alır. İş başvuruları sırasında özel şirketler genellikle sadece adli sicil kaydına bakmaktadır.

adli_sicil_ve_arsiv_kaydi_nasil_silinir_
adli_sicil_ve_arsiv_kaydi_nasil_silinir_

Sabıka kaydının ikinci aşaması olan adli sicil arşiv kaydının silinmesi için Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekir. Suç tipine ve cezanın çeşidine göre 5 yıllık, 15 yıllık ve 30 yıllık süreler bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu