Güncel

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91-101 Cevabı

5. Sınıf Meb Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91-101 Cevabı, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve 101. sayfa cevapları.

5. Sınıfa giden öğrencilerimiz için MEB yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 ve 101 arası cevaplarını paylaştık. Yazımızın devamından cevapları görüntüleyebilirsiniz.

Sayfa 91 Cevapları:

Kıyafet seçimlerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

 • Cevap: Kıyafet seçiminde avret yerleriminiz kapalı olmasına dikkat etmeliyiz.

Sayfa 93 Cevapları:

Giyinirken örtünme sınırlarına dikkat ederim.

Cevap:

 • İslam’da önemli olan avret yerlerinin kapatılmasına dikkat ederim.
 • Saçların omuzlarla birlikte örtülmesi ve bol kıyafetlerin giyilmesine dikkat ederim.

Bir arkadaşınızı ziyarete gittiğinizde nelere dikkat edersiniz?

Cevap:

İnsanlar sosyal hayatta birçok sebeple birbirlerini ziyaret ederler. Arkadaşlıklar ve dostluklar sosyal olarak ilişkiler geliştirmemize neden olur. Bunlardan en önemlisi de insanların birbirlerine ziyarete gitmesidir. Bu nedenle ziyarette bazı nezaket kuralları uygulanmaktadır.Bir arkadaşımıza ziyarete gittiğimizde dikkat etmemiz gerekenler, eli boş gitmemektir. Gittiğimiz yere tahmini bir ihtiyaç ya da ikram olarak servis edilebilecek bir şeyler alarak gitmeliyiz. Gittiğimizin yerin düzenini bozmamalıyız. Gittiğimiz yerde ve sahibine uyarak hareket etmeliyiz. Ev sahibinin gönlünü yapmalı ve onun mihmandarlığında hareket etmeliyiz. Nezaket kurallarına dikkat etmeli ve kalp kırmamaya özen göstermeliyiz. toplumda ziyaretleşmek çok önemlidir.

Sayfa 95 Cevapları:

1. Giyinirken örtünme sınırlarına dikkat ederim.

Cevap:

 • İslam’da önemli olan avret yerlerinin kapatılmasına dikkat ederim.
 • Saçların omuzlarla birlikte örtülmesi ve bol kıyafetlerin giyilmesine dikkat ederim.

Bir arkadaşınızı ziyarete gittiğinizde nelere dikkat edersiniz?

 • Cevap: İnsanlar sosyal hayatta birçok sebeple birbirlerini ziyaret ederler. Arkadaşlıklar ve dostluklar sosyal olarak ilişkiler geliştirmemize neden olur. Bunlardan en önemlisi de insanların birbirlerine ziyarete gitmesidir. Bu nedenle ziyarette bazı nezaket kuralları uygulanmaktadır.Bir arkadaşımıza ziyarete gittiğimizde dikkat etmemiz gerekenler, eli boş gitmemektir. Gittiğimiz yere tahmini bir ihtiyaç ya da ikram olarak servis edilebilecek bir şeyler alarak gitmeliyiz. Gittiğimizin yerin düzenini bozmamalıyız. Gittiğimiz yerde ve sahibine uyarak hareket etmeliyiz. Ev sahibinin gönlünü yapmalı ve onun mihmandarlığında hareket etmeliyiz. Nezaket kurallarına dikkat etmeli ve kalp kırmamaya özen göstermeliyiz. toplumda ziyaretleşmek çok önemlidir.

Sayfa 96 Cevapları:

En çok nereye gitmek sizi mutlu eder?

Cevap: Denizin olduğu bir yerde olmak beni mutlu eder. Sessiz sakin huzurlu bir yerde yaşamak isterdim.

Sayfa 97 Cevapları:

Alışveriş yaparken nelere dikkat edersiniz?

Cevap:

1. Alışveriş yapacağımız yeri önceden seçmeliyiz.

2. Alacağımız ürünler çok fazla ise küçük bir not alınmalıdır.

3. Alınacak ürünlerin son kullanma tarihine bakılarak alınmalıdır.

4. Sağlık bakanlığının onayladığı ürünleri tercih etmeliyiz.

5. TSE damgasına dikkat etmeliyiz.

6. Ürünlerin reklamlarını dikkate almamak gerekir.

7. Bütçemizi dikkate alarak alışveriş yapmalıyız.

8. Alacağınız ürünü dikkatle ve özemle seçilmeniz daha sonra pişmanlık duymanızı sağlayacaktır.

9. Alışverişiniz tamamladıktan sonra fişinizi almayı unutmamanız gerekir.

Sayfa 98 Cevapları:

Sevgili Peygamberimiz bir gün çarşıda dolaşırken bir buğday yığınının yanına gelmişti. Elini kontrol amacıyla yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. Bunun sebebini sorunca satıcı,
“Malım yağmurda ıslandı Ey Allah’ın elçisi!” diyerek durumu izah etmeye çalıştı. Ancak Rahmet Peygamber’i bu izahı yeterli bulmayarak, “Madem öyle, ıslak kısmını insanlar görsün diye yığının üstüne koysaydın ya!” diye uyardıktan sonra, “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurarak tepkisini ifade etti. (Müslim, İman, 164.)

Yukarıdaki hadisi alışveriş adabı açısından değerlendiriniz.

Cevap: Alışverişte satıcı veya alıcı olsun hiçbir şekilde insanları aldatmamamız gerektiğini, insanlara hak ettikleri neyse onu vermemiz gerektiğini belirliyor. Hiçbir şekilde hile yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Sayfa 99 Cevapları:

İnternet kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?

 • Cevap: İnternet kullanırken bir ebeveyn eşliğinde kullanmalıyız.

Sayfa 100 Cevapları:

İnternet ve sanal oyun bağımlılığının zararlarıyla ilgili bir sunum hazırlayınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: İnternet en önemli ihtiyaçlarımızdan biridir. İletişim ve ulaşım ihtiyaçlarımızın karşılanmasında, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarımızın karşılanmasında internet çok önemli bir yere sahiptir. İnternet olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. İnternet olumsuz olarak kullanıldığında bağımlılık yaşanmasına neden olur. İnternet ve sanal oyun bağımlılığı insanın psikolojisini bozar. Kalıcı hastalıkların yaşanmasına neden olur. İnsanı sağlık ve ekonomi açısından zarara uğratır. Bağımlılık insanın sosyal hayatını olumsuz etkiler. Sosyal çevresini ve aile ilişkilerini bitirir. Bu nedenle internetin zararlı yönlerinden korunmalı ve sanal oyun bağımlılığına karşı mücadele etmeliyiz. Sanal oyun bağımlılıklarına karşı devlet politikalar belirlemelidir.

Sayfa 101 Cevapları:

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Edep ve hayâ kavramlarını açıklayınız.

 • Cevap:

Edeb: İnsanın söz ve hareket olarak diğer insanlarla olan ilişkilerinde ölçülü davranması ve iyi geçinmesidir. Benliğe yerleşen güzel bir huy olan edep, kişiyi lekeleyici şeylerden koruyan bir melekedir. Tarifinden de anlaşıldığı gibi edep, Allah’ın rızasına uygun zahiri ahlaktan başka, dinimizin gerekli gördüğü, aklın da kabul ettiği hareket ve sözlerin tamamından ibarettir. (M. Zeki DUMAN, Âdâb-ı Müaşeret ve Görgü Kuralları, 19-21)

Hayâ; utanma, hicap, ar anlamlarına gelir. Edebe aykırı olan olaylar meydana gelince kalbin duyarlılık kazanması ve ızdırap duymasıdır. Bu halin belirtisi derhal hayâ sahibi kişinin üzerinde görülür. Çünkü, bu çirkin olaydan dolayı, hayâ faziletine bürünmüş kişinin benliği bundan etkilenir.

2. Selamlaşmanın önemini açıklayınız.
 • Cevap: Dinimiz, insanların birbirini sevmesi, sayması ve dayanışma içinde kardeşçe yaşamasına önem verir. Bunu sağlayan davranışlardan biri olan selamlaşma, dinimizin öğütlediği davranışlardandır. Yüce Allah Kur’an’da “Bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeli ile selamlayın …”(Nisa suresi, ayet 86) buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz de selâmlaşmaya önem vermiş, selâmlaşmayı yaygınlaştırmayı öğütlemiştir. Hatta selâm vermede yarışmayı tavsiye etmiş, önce selâm vermenin daha iyi olduğunu belirtmiştir.

3. Görgü kurallarına uymanın insan ilişkilerine ne gibi etkileri vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Görgü kuralları ahlaki kurallar olarak toplumda yerleşik hale gelmiş ve insanlar tarafından benimsenmiş kurallardır. Görgü kuralları, örf ve adet olarak, gelenek ve görenek olarak zaman içinde bazı toplumda değerleri nispetinde oluşmaktadır. Bunlar daha çok ahlaki kurallar olarak yazılı olmayan kurallardır. Nesilden nesle görülerek aktarılmaktadır.Görgü kurallarına uymanın insan ilişkilerinde de etkileri görülmektedir. İnsanların birbirine sevgi beslemesi, saygı duyması görgü kuralları sayesindedir. Yemek yeme, tanışma, öncelik verme, fikirlere saygı duyma, insanlara samimi davranma en önemli görgü kurallarındandır. Büyüklere öncelik verme, büyükleri takip etme ve insanlara saygılı olma insan ilişkilerinde görgü kurallarının benimsendiğini göstermektedir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. I. Yürüyenin durana, ayakta olanın oturana selam vermesi daha uygundur.
II. Bir yerden ayrılırken de selam vermek gerekir.
III. Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.
IV. Bir yere girdiğimizde selam vermemize gerek yoktur.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?
A) I-III-IV B) II-III C) II-IV D) I-II-III

 • Cevap: D

2. Aşağıda alışveriş adabıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dinimizin haram kıldığı yiyecek ve içeceklerin alışverişini yapmak da haramdır.
B) Alışveriş yaparken dürüst olmalı, kimseyi aldatmamalıyız.
C) Alışveriş yaparken borçlandıysak, borcumuzu ödemesek de olur.
D) Birine bir mal satacaksak malımızın varsa kusurlarını da söylemeliyiz.

 • Cevap: C

3. Yolculuk adabıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Evimizden çıkarken besmele çekmeli ve dua etmeliyiz.
B) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşabiliriz.
C) Bir yere giderken anne babamıza haber vermeliyiz.
D) Toplu taşıma araçlarında yaşlı ve hastalara yer vermeliyiz.

 • Cevap: B

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu