Güncel

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Sayfa 186-201 Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Sayfa 186-201 Cevapları, (Sayfa 186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201)

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 6.Tema Sayfa 186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Milli Kültürümüz Cevapları

 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Ana Dili Metni Etkinlik Soru ve Cevapları 
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 186  Cevabı
 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1.Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Karahanlılar, Memlükler, Karamanoğulları, Osmanlı Devleti günümüzde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , Irak, Makedonya, Kosova, Romanya
2.”Ana dili” kavramının sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Ana dili bizim doğduğumuzdan itibaren öğrendiğimiz ve konuştuğumuz dildir.Ailemiz ve çevremiz hangi dili konuşuyorsa biz de o dili konuşuruz.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 188  Cevabı
 
1.Etkinlik
Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
hikmet — Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.
vicdan — Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.
kudret — Güç, iktidar, zenginlik
miras — Ölen bir yakınından kalan mülk, para veya servet.
nesil — Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak
2.Etkinlik
Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.
1.”Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanması.
2.Şair ana dilimizi nelere benzetmektedir?
Ruh,aşk,can,namus, vicdan
3.Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.
Dildir.
4.Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?
Dilimizi koruyup gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.
5.Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir?
Çünkü dil bizim milli kimliğimizi yansıtır.Kendi dilimize önem vermezsek başka ülkelerin dilleri arasında yok oluruz.Kendi ana dilimize önem vermeliyiz.
3.Etkinlik
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.
Çıkarılabilecek Yargılar
-İnsanların ilk sözünün “ana” olması.
-İnsanların ilk duydukları şarkının ninni olması.
-Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli miras olması
-Dil sayesinde tarihin bilinmesi.
Çıkarılamayacak Yargılar
-Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
-İnsanların ana dillerini kullanmadan yaşayamayacak olması.
-Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremeyecek olması.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 190 Cevabı
 
6.Etkinlik
A) Aşağıdaki metinleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.
B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.
C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 191 Cevabı
 
7.Etkinlik
Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine,ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.
Sevgili arkadaşım Bilal,
Nasılsın? Çoktandır görüşemiyoruz iyisindir inşallah.Beni sorarsan ben pek iyi değilim alışamadım buralara.
Buraya geleli tam üç yıl oldu ve burada herkes Fransızca konuşuyor.Dillerini ne konuştuklarını hiç anlamıyorum.Çevremde derdimi anlatacak, oyun oynayacak hiçbir arkadaşım yok.
Bizim insanlarımız gibi yardımsever, cana yakın değiller. Oradaki insanları çok arıyorum.
Ülkemdeki her şeyi, herkesi çok özledim.Seninle birlikte oynadığımız oyunları , gezmeleri çok özledim.Hepsi burnumda tütüyor.
Bilal senden tek bir isteği var hasretimi dindirmek için bana sık sık fotoğraf yolla.İnşallah bir gün tekrardan görüşebiliriz.
 Kendine çok iyi bak.
                                                                          İmza
                                                                       Murat Çelik
GELECEK DERSE HAZIRLIK
İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırdı?Araştırınız.
İnsanların eskiden beri kullandığı araçlar şunlardır: Kağnı , Fayton,Bisiklet, Buharlı Tren, Buharlı Otomobil, Sal,Sandal , Yelkenli-Kürekli Gemiler, Balonlar.
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Kara Tren Metni Etkinlik Soru ve Cevapları 
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 192 Cevabı
 
Hazırlık Çalışmaları
2.Metnin başlık ve görsellerinden hareketle konusunu tahmin ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Tren yolculuğu.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 193 Cevabı
 
1.Etkinlik
A) Türküyü dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
saydam : İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan cisim, şeffaf, transparan.
teyit ettirmek : Doğrulatmak.
akıbet : Bir iş veya durum sonu, sonuç.
levazım : Ordunun geri hizmetinde ihtiyacı olan bütün malzeme veya bu malzemeyi sağlayan bölüm.
B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek birer cümlede kullanınız.
-Bu haberin doğruluğunu teyit ettirmek lazım.
-Bu işin akıbetini pek hayırlı görmüyorum.
-Bitirdiği proje ödevini saydam bir kutuya koydu.
2.Etkinlik
A) Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.
1.Metnin hikayesinde hasret duyulan kişi kimdir?
Babadır.
2.Dinlediğiniz türkünün hikayesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır?
Bir çok cephede mücadele eden, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarla büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatmaktadır.
3.”Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor?
Savaş döneminde o trenlerle gelen ölüm haberleri nedeniyle kara trenlerin kara haber getirmesi düşüncesi vardır.
B) Dinlediğiniz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.
1-Savaş zamanında en çok neye veya kime ihtiyaç duyulmaktadır?
2-“Kara Tren” türküsünün söz yazarı ve bestekarı kimdir?
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 194 Cevabı
 
4.Etkinlik
Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görselde ki davranıştan hareketle bu davranışın kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız.
5.Etkinlik
A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.
FARKLI KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ ANADOLU
Anadolu Türkler tarafından yurt seçildiğinden beri burada pek çok devlet yıkılmış ve kurulmuştur. Bu durum sonucunda da pek çok kültür oluşmuştur. Anadolu’da kültür çeşitliliği oluşmasının nedeni de bu durumdur. Türkler kültürüne bağlı kalmış ve bu bağlılık sayesinde de kültürün devamlı olarak genişlemesine neden olmuştur. Anadolu kültürü, Anadolu’nun tek yerinde değil her yerinde yaşanmaktadır.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 195 Cevabı
 
6.Etkinlik
Aşağıdaki kelimeleri ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yerleştiriniz.
Basit Kelimeler : ağaçta, çantası kapı.
Türemiş Kelimeler : kitaplık ,Türkçe , çiçekçi, Uşaklı
Birleşik Kelimeler : Çanakkale , aslanağzı, demiryolu, ilkbahar
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 197
 
7.Etkinlik
A) Haritadaki illerin adlarını, kitabınızın sonundaki Türkiye haritasından yararlanarak harita üzerine yazınız.
 
Kara Tren Dinleme Metni Cevapları- 6.Sınıf MEB Yayınları
 
B) Bu haritaya göre, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 
 
GELECEK DERSE HAZIRLIK
Yaşadığınız çevrede ne fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili araştırma yapınız.
Yaşadığınız çevreye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.
 
6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 200-201 Cevabı
1-5. Soruları metne göre cevaplayınız.
 


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu