Güncel

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 5.Tema Sayfa 143-164 Cevapları

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 5.Tema Sayfa 143-164 Cevapları, (Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164)

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 5.Tema Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf Eko yay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 5.Tema Milli Kültürümüz Cevapları 
Gazlı Göl Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 144 Cevabı
 
Hazırlık Çalışmaları
1.Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ,deniz, tepe, göl, akarsu ,çağlayan,kale, kule,çeşme, köprü vb.) ilgili hikaye ya da efsaneyi anlatınız.
Süt Kalesi Efsanesi
Harput kalesi surları yapılırken büyük kuraklık baş göstermiştir.İnsanlar su bulmakta büyük zorluklar çekmişlerdir.Fakat kalenin yapımına devam etmek için de suya ihtiyaç varmış.Su bulunamadığı içinde bölgedeki sürülerden elde edilen sütler kullanılmış.Bu sebeple de bu kale Süt Kalesi ismini almıştır.
2.Yurdumuzda özellikli yerler için neden hikaye ya da efsaneler anlatılmıştır?
İnsanların ilgisini çekerek bu yerleri ziyaret etmeleri amaçlanmıştır.Buna bağlı olarak turistik faaliyetler de gelişmiştir.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 145 Cevabı
 
1.Etkinlik
Bence bu metnin konusu şudur : Gazlı Göl’ün ismini nereden aldığı ve hikayesi
Metinle İlgili Zihnimde Oluşan Sorular
-Gazlı Göl ismini nereden almaktadır?
-Gazlı Göl nerede bulunmaktadır?
-Gazlı Göl şifalı bir göl müdür?
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 147 Cevabı
 
Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız.
avunmak : Bir şeyle uğraşarak acısını unutmak,teselli bulmak
çıban : Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu deri altında şişkinlik,kızartı ağrı ile kendini gösteren irin birikimi
sızı: Hafif ince ağrı
derman : İlaç, güç derman
göçmek : Yerleşmek amacıyla yer değiştirmek
3.Etkinlik
Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Metnin konusu nedir?Baştaki tahmininiz doğru çıktı mı?
Gazlı Göl’ün hikayesidir. Evet doğru çıktı.
2.Kral Midas’ın kızının aklını oynatmasının sebebi nedir?
Çıbanlardan dolayı çektiği acıdır.
3.Metinde Kral Midas’ın duygularını belirten ifadeler hangileridir?
“Kral Midas, sevinmiş,sarayına sığamamış.
“Tüm acıları kaybolmuş, hiç dert çekmemiş bir can olmuş.”
4.Kral kızını korumak için ne yapmıştır?Kralın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
Kızının peşine adamlar takmış ve onu izletmiştir. Ben olsam kızımı yanımdan ayırmazdım.
5.Kız nasıl iyileşmiştir?
Ak bir kayanın altından çıkan suyu içip onunla vücudunu yıkayarak iyileşmiş.
6.Gazlı Göl nasıl oluşmuştur?
Kral Midas’ın emri ile uyun etrafı kazınıp göl olması sağlanmıştır.
7.Gazlı Göl hangi hastalıklara şifa olmuştur?
Deri hastalıklarına şifa olmaktadır.
8.Sizce metinde anlatılanların hangileri gerçek, hangileri kurgudur?Metinden gerçek ve kurgusal unsurlara örnekler veriniz.
Metnin tamamı kurgudur.Metnin türünün  masal olması bu metnin kurgu olduğunu gösterir.Gerçek unsurlar ise Afyonkarahisar’ın yakınındaki Gazlı Göl’dür.
4.Etkinlik
Gazlı Göl kaplıcaları hakkındaki araştırmalarınızı hangi kaynaklardan yaptınız?Bu kaynakların güvenirliği hakkında neler söylersiniz?
Afyonkarahisar il kültür turizm müdürlüğü sitesinden yaptım. htpps://afyon.ktb.gov.tr adresinden.Evet güvenlidir.Çünkü gov uzantılı adresler devlet kurumlarına aittir.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 148 Cevabı
 
5.Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.
1.Ahmet, melek gibi biriydi.
2.Sana göre kim haklı?
3.Bu işi senin kadar iyi yapamam.
4.Geç kalmamak için hiç uyumadım.
5.Aydın’a babası ile gidecekmiş
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?
Tek başlarına anlamları yoktur.
Altı çizili kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir değişiklik olur mu?Niçin?
Evet değişiklik olurlar cümle içinde anlam ilgileri kurarlar.
Yukarıdaki altı çizili sözcükler edattır.Edatlarda kelimeler ve kelime grupları arasında anlam ilgileri kurarlar.
Siz de okuduğunuz metindeki edatları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.
-Bu su başka bir su; bu su başka bir duygu gibi sarmış onu(Karşılaştırma)
-Bir dakikası, bir yıl kadar uzun; bir günü, bir ömür kadar genişmiş. (benzerlik)
6.Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.
1.Deniz ve güneş onun en sevdiği iki sözcüktür.
2.Bugün ya da yarın yola çıkacaklar.
3.Çok uğraştı ama onu ikna edemedi.
4.Bir baktım ki otobüs hareket etmiş.
5.Borcunu verme de göreyim seni.
-Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?
Tek başlarına bir anlamları yoktur.
-Altı çizili bu kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir daralma olur mu niçin?
Anlamında bir değişiklik olmaz ancak daralma olur.
 -Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler hangi amaçla kullanılmıştır?
Cümle içerisindeki kelime ve kelime gruplarını, aynı veya farklı türdeki cümleleri birbirine bağlamak için kullanılmıştır.
Sizde okuduğunuz metindeki bağlaçları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.
-… ağrıların elinde dilim dilim doğranır da buna yürek dayanır mı? (umutsuzluk)
-Yaraların, sancıların kıskacında, pençesinde öyle inlermiş, öyle inlermiş ki dağlar, seller çın çın ötermiş.(neden-sonuç)
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 150 Cevabı
 
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Cümlelerin altındaki soruyu cevaplayınız.
1.Ey insanlar ! Sözümü iyi dinleyiniz!
2.Tüh! Yine otobüsü kaçırdım.
3.Hey çocuklar ! Buraya gelin!
4.Ay, ne şirin bir köpek bu böyle!
5.Vay gülüm! Nereden bu geliş?
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?
Cümleye seslenme, şaşırma, pişmanlık,sevinç gibi anlamlar katmak için kullanılmıştır.
Yukarıdaki altı çizili kelimeler birer ünlemdir.Ünlemler cümleye, korku,sevinç,şaşkınlık,acıma, kızgınlık gibi anlamlar katar.
Siz de okuduğunuz metindeki ünlemleri bulup bunların cümlenin anlamına yaptığı katkıları yazınız.
-Fidan kız,ceylan kız, civan kız “Ah!” dedikçe kral “Vah!” ediyormuş; ama… (acı,üzülme)
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 151 Cevabı
 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türünü (edat, bağlaç, ünlem) ve cümleye kattığı anlamları yazınız.
 
 
Forsa Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 153 Cevabı
 
1.Vatanından uzun süre ayrı kalmış büyükleriniz ve akrabalarınız vatan kavramı için neler söylediler?
2.Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz.Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.
Hz.Ali
Yukarıdaki sözü açıklayınız.
Affetmek bir erdemdir.Ancak vatanımıza ve milletimize yapılan kötülüklerle mücadele etmeliyiz.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 162 Cevabı
 
Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız.
azat etmek : serbest bırakmak
donanma : Bir devletin deniz kuvveti.
kadırga : Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış savaş gemisi
2.Etkinlik
Okuduğunuz metinde “ama, fakat,lakin,ancak, bununla birlikte, buna rağmen” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır?Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir?
“fakat,lakin, böylece” ifadeleri vardır.Bu ifadeler metindeki ifadeleri güçlendirir ve düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlar.
3.Etkinlik
Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Kara Memiş kimdir?
Birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıdır.
2.Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası nedir?
Türk gemilerinin gelerek kendisini kurtarmasıdır.
3.Kara Memiş, uyanınca ne gördü?
Türk gemilerinin karaya yanaştığını görmüştür.
4.Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?
Konuştukları ihtiyarın Kara Memiş olduklarını anladıkları için şaşırmışlardır.
5.Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni nedir?
Bütün askerler onun menkıbelerini ve şöhretini biliyormuş.
6.Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?
Pazısındaki haç şeklindeki derin yaradan anlamıştır.
7.Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?
Cesur olduğunu gösterir.
8.Kara Memiş, son sözüyle ne anlatmak istemiştir?Açıklayınız.
Vatan sadece bir toprak parçası değildir.Bayrağımız nerede dalgalanıyorsa bizim bizim vatanımız orasıdır.
9.Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı savaşa götürür müydünüz?
Evet götürürdüm.
10.Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz?Niçin?
İstemezdim.Kırk yıl boyunca esir olmayı, kölelik yapmayı hiç kimse istemez.
11.Kara Memiş’in yerinde  olsaydınız siz cenge katılır mıydınız?Niçin?
Katılırdım.Çünkü vatanımızın bağımsızlığı her şeyden önemlidir.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 163 Cevabı
 
5.Etkinlik
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
6.Etkinlik
Vatan sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.
7.Etkinlik
“Vatan” konulu izlediğiniz videolarda “vatan” kavramı hangi açılardan ele alınmıştır.Açıklayınız.Siz vatan konulu bir video çekseydiniz konuyu nasıl ele alırdınız?Anlatınız.
8.Etkinlik
Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz.Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.
 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu