deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en çok deneme bonusu veren siteler en çok deneme bonusu veren siteler

Güncel

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER EKO YAY YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 2.ÜNİTE (SAYFA 52-80)

İçindekiler

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.ünite Cevapları (Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80)

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi,askeri ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur?

Gayrimüslimlere haklar vererek himayesi altında olmayan gayrimüslimlerin kalbini önceden kazanmış ve onlardan da vergi alarak ekonomik olarak da rahatlamıştır.

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1.Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

Gayrimüslimlere istimalet (hoşgörü)  politikası uygulamıştır.

2.Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

Çünkü fethedilen bölgede yaşayan halkın düzeninin birden bozulmaması halkın yavaş yavaş ve isteyerek yeni düzene geçmeye alışılması.

3.Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olma sebepleri nelerdir?

Osmanlı Devleti fethettikleri bölgede hoş görü politikası uyguladığı için kendi kültürlerini yaşamaya devam etmişlerdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53

1.Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Fethedilen bölgelerde adaletli davranılmıştır.Bu durum da fetih ile adalet arasındaki bağı güçlendirmiştir.

2.Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir?Açıklayınız.

Fethedilen bölgelerde adaletli olunmasının sonucu olarak halkın devlete olan bağımlılığını artırmıştır.Bu durum sonucu olarak halk mutlu huzurlu bir şekilde ve devlete karşı olan görevlerini yerine getirmiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55

ETKİNLİK

II.Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

Siyasi : Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü için bir tehdit oluşturması.

Askeri : İki kıta arasında ordunun güvenli bir şekilde intikalının sağlanması ihtiyacı.

Ekonomik : İstanbul boğazına hakim olma sebebiyle önemli ticaret yolu.

Dini : Peygamber efedimiz (s.a.v) Hadis-i Şerifinde  İstanbul’u alan komutan ne  güzel komutandır sözü.

Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir?Neden

Bence fetih için yapılan hazırlıklardan en önemlisi gemilerin karadan denize indirilmesi.Çünkü savaşın seyrinin değişmesine neden olmuştur.

II.Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıklar yapardınız?

Bizans’ın içine ajanlar yerleştirerek onların  yapacağı hamleleri önceden öğrenip ona göre önlem alırdım.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57

II.Mehmet’in 54.sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

-Fetih sonucunda orta çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır.

-1000 yıllık Bizans Devleti yok olmuştur.

-İstanbul Osmanlı Devleti başkenti olmuştur.

-İpek yolunun Avrupa’ya giden yolu ele geçirilmiştir.

2019-2020 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

Rodos’un surlarının yüksek ve kalın olması sebebiyle geçmesi kolay değildir. Rodos’u savunan askerler halka zulmediyorlardı.

2019-2020 7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61

ETKİNLİK ZAMANI

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63

Sizce hangi keşif daha önemlidir? Neden?

Kristof Colomb’un yaptığı keşifidir.Çünkü Kristof Colomb çok önemli bir kıta keşfetmiş ve insanların yeni dünya ümidiyle göç etmelerini sağlamıştır.

Keşifler daha çok hangi yöne doğru olmuştur? Neden ?

Afrika ve Amerika kıtasına olmuştur.Çünkü insanlar yeni ticaret yolları arıyor ve daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitmeleri gerekiyordu.

İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğümüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?

İpek ve Baharat yolları Osmanlı topraklarından geçtiği için Osmanlı devleti büyük ekonomik kayıplar yaşamıştır.Artık yabancı tüccarlar yeni ticaret yollarından geçmişlerdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64

1.Yabancılar’ın gelmesi Amerikan yerlileri için neden kötüye işarettir?

Daha önce hiç görmedikleri yabancılardan korkuyor ve gelişmiş teknolojilere sahip olduğu için kötüye işarettir.

2.Kolomb’un ardından pek çok insan Amerika’ya neden gitmiştir?

Daha güzel bir hayat yaşamak ümidiyle pek çok insan Amerika’ya gitmiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65

Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yolları keşfedilmiştir.Bu da Osmanlı devletinin elinde bulunan ticaret yolları önemini kaybetmiştir.Bu durumda Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak zayıflamasına sebep olmuştur.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68

ETKİNLİK ZAMANI

Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?

Yaş olarak küçük çocukların sağlıksız ortamda ve zor şartlarda çalıştırılması ihlal ediliyor.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69

Etkinlik Zamanı

Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.

Avrupa:

Avrupa’da kurulan fabrikalara ham madde arayışından dolayı sömürgecilik başladı. Bu sömürgecilik anlayışı insanların bile satılıp köle olarak kullanılmasına neden olduğu gibi çok sayıda insanın hayatına mal olmuştur. Birçok ülkenin sömürülmesi sömürge devletlerini güçlendirirken, sömürülenlerin hayatlarını elinden almıştır.

Osmanlı Devleti:

Avrupa sömürge yaparak her alanda ilerlemeye başladı. Osmanlı Avrupa’nın bu gücüne yetişemediği için geride kaldı, işsizlik arttı, üretimi azaldı.

Sömürgeler:

Sömürülmeye aşlayan devletler giderek zayıfladı, hepsi Avrupa’nın emri altında kalarak sömürüldüler.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70

Etkinlik Zamanı

Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir?

Afrika bulunan zenginlikleri kullanılarak kendilerini zengin etmek istedikleri görülüyor.

2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?

Afrika kıtasının zenginliklerinin bu kıtalara götürüldüğünü anlatmak istemişlerdir.

3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?

Sömürgecilik Harekatı derdim. Çünkü kendi zenginliklerini kullanıp kalkınma gücü olmayan ülkelere yapılan baskılar, eziyetlerle o zenginlikleri kendi ülkeleri için kullanmak istemişlerdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71

Etkinlik Zamanı

Tabloda Avrupa’da 15 ile 18 . yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu ”X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devletine etkilerini yazınız.

Etkinlik Zamanı

Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihtilallerine yol açtığını karşılarına yazınız.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?

Hizmet vermeye Osmanlı Devleti döneminde başlamıştır.

2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?

Telgraf ve mektup hizmeti verilmiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73

İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

Bir ülke bulunduğu dönemde ne yaşıyorsa eserlerde onunla ilgili olur. Bu nedenden dolayı ilk basılan eseler askerlik ve anıları üzerine yazılmıştır çünkü o dönem savaşların yoğun olduğu dönemdir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

İtfaiyeciler gelişmiş şekilde çalışırlar ve devlete bağlıdırlar. Tulumbacılara bakıldığı zaman devlete bağlılıkları itfaiyeciler gibi değildir ve organize değil dağınık çalışırlar.

Etkinlik Zamanı

A. Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz. 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75

Osmanlı Devleti Dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?

İki gazete de belirli bir ücret ile alınabiliyor.

İkisinde de reklam vardır.

Günümüz gazetesi renkli basım, eski dönem gazetesi siyah-beyaz basımdır.

Devlet ve özel gazeteler olmak üzere iki çeşidi vardır.

Günümüz harfleri latin, eski dönem harfleri arap harfleridir.

Etkinlik Zamanı

1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleri ile kitap görevi görmüştür?

Gazeteler de yayınlanan roman ve hikayeler sanat için kullanılırken bilim makaleleri ise fen ve bilim için kullanılmıştır.

2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

Halkı bilinçlendirmek ve medeni muasır seviyesine ulaşmak amaçlanmıştır. Bu yüzden her konuda yazılmıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76

İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.

Osmanlı Devleti ilerlemeyi hızlandırmak için Avrupa’ya gözcüler yollamıştır. Bu gözcüler sayesinde ilerlemeyi takip edip hızla gelişmeyi hedeflemiştir. Halkta bu gelişim hareketleri için devleti desteklemiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78

Etkinlik Zamanı

Metinleri Okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?

Demir yolu yapımı ekonomiktir. Her yere ulaşma olasılığı daha yüksektir. Bu sebeple devletin başında bulunan padişahlar o dönem hem ekonomik hem ulaşım için demir yolunu tercih etmişlerdir.

2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

Ulaşımı hızlandırmış, ekonomiye canlılık getirmiş, ham madde taşımacılığını hızlandırmıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa  80

ETKİNLİK ZAMANI

Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kavramların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.

7.SINIF EKO YAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu