Güncel

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.ünite Cevapları (Sayfa 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45-45-46-47-48-49-50-51-)

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir?

Türkler Orta Asyadan bir çok sebepten dolayı göç etmişlerdir. Kıtlık, hayvan hastalıkları, boy baskıları, kötü hava koşulları, kuraklık gibi sebeplerden dolayı Orta Asya’yı bırakmışlar ve Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Anadolu’nun ılıman havası, bereketli toprakları, konumu buraya yerleşmenin etkenlerinden olmuştur.

Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

Kayı boyunun savaşlarda ok ve yayı kullanmakta usta olmaları bunları bayraklarında da kullanmalarını sağlamıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Bizans’ta yaşanan taht kavgaları, Türkiye Selçuklu Devleti’nin aldığı yenilgiler devletlerin başında otorite eksikliği yaratıyordu. Kayı boyu ve diğer boylar bu durumda yurt edinmekte zorluk çekmemişlerdir. Çünkü otorite boşluğundan faydalanmışlar ve kendi güçlerini toplamışlardır.

Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliğinin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız. 

Osman Bey halk içinde ayrım yapmamış, herkesi eşit tutmuş ve ona göre davranmıştır. Bu şekilde ayrım yapmaması, adil olması halkın onu sevmesini, güven duymasını ve sözüne bağlı kalmasını ayrıca halkın kendi içinde tek bir bütün olmasını sağlamıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1.İlk metinde geçen ‘Sultan’ ifadesiyle hangi devletin hükümdarlarından bahsedilmektedir?

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanıdır.

2.İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?

Kendi kılıcı ile mücadele etmek,

Sancakla Savaşmak

Gökalp neslinden gelmek.

3.Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?

Tarihi okuyan, yaşayan herkesin bunları farklı yorumlamış olmasıdır.

4.Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

İkinci görüşü benimsedim. İkinci görüş bilimsel açıdan kanıtlanma şansı daha yüksek bir görüştür.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir? 

Rumeli halkının ağır vergilerden bunalması,

Rumeli iç karışıklıkların olması

Otorite boşluğunun bulunması.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40

Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

Toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

Boğazlardan vergi alınmış ve ekonomiye katkı sağlanmıştır.

Donanmalar kurulup denizcilikte ilerlemek hedefinin adımları atılmıştır..

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41

Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Atlı birliklerin olduğu görüyorum.

Askerlerin fetih sonrası bayrakları kaleye diktiğini görüyorum.

Kılıç, ok,yay kullanılmıştır.

Çadırlarda yaşandığını görüyorum.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42

ETKİNLİK ZAMANI

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1.Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.

Kültürümüzden, atalarımızdan bize kalan her şey, geleneklerimiz ve göreneklerimizin geçmişten günümüze gelmesi olarak anlıyorum.

2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?

Atalarımızdan kalan kültürü koruyarak benliimizi kaybetmememiz, kendimizden uzaklaşmamamız, asimile olmamamız için korunması gerekir.

3.Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?

Camiler, saraylar, kervansaraylar, hamamlar, medreseler, tekke ve zaviyeler gibi bir çok eser bırakmıştır..

4. Restorasyon projelerinin Balkan Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?

Balkanlarla olan ilişkilerimizin canlanmasının yanı sıra ülkenin kültürel mirası korunmuş ve yeni nesillere aktarılmıştır.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43

ETKİNLİK ZAMANI

İskan politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

Askeri: Uzak noktalardaki güvenlik ve düzeni sağlar.

Ekonomi: Halk devletin kendisine gösterdiği sevgi,saygı ve önemi hissettikçe vergilerini düzenli ve gönüllü şekilde vermiştir. Buda ekonominin güçlü olmasını sağlamıştır.

Siyasi:  Devletin içinde isyan çıkması engellenmiştir.

Kültürel: Devlet içinde birden fazla kültürü barındırmıştır. Bu yüzden kültürel açıdan zengin bir devlet olmuştur.

Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferlerinin düzenlemesinin sebebi nedir?

Osmanlı Devleti fetih alanlarını genişlettikçe batılı devletler bundan rahatsız olmaya başlamışlardı. Bu fetihlerin durdurulması gerektiğine inanmışlardır. Bu yüzden Haçlılar olarak birleşip Osmanlı üzerine yoğunlaşmışlardır.. 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?

Osmanlı Devleti iskan politikasını Rumeli’de uygulamıştır bunun sebebi oralara Türkleşmeyi yaymaktır. Anadolu’da buna ihtiaç duymamışlardır çünkü Anadolu zaten Türklerle dolu diye düşünmüşlerdi. Bu yüzden iskan politikası ile Türkleşen yerlerde halk devlete bağlı kalıp, devletin kendini toplaması beklemişlerdir, Anadolu da durum farklı olmuş,  beylikler yeniden ilan edilmiş ve Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır. 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47

Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.Cevapları defterinize yazınız.

1.Metinde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?

Devşirme şeklinde asker alma işleminden söz edilmektedir.

2.Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?

Yeniçeri ocağına asker olmaktadır.

3.Çocuklar neden Türklere verilmektedir?

Türk kültür gelenek ve göreneklerini öğrenmeleri için Türk ailelerine verilmektedir.

4.Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?

Saray için seçilen çocuklar devlet işine aklı yatan ,zeki ve çalışkan kişiler olabilir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

Yönetilenler yani halk devletin yönetim şekline uyarak devlete vergisini verir.Yönetenler ise halkın ihtiyaçlarını karşılar ve devleti tehlikelere karşı korur.

Günümüzde toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Günümüzde toplum yapısı Osmanlı devletindeki gibi fazla değildir.Osmanlı devletinde bir çok etnik kökenden insan vardı.Ekonomik faaliyetler olaraksa gelişen teknoloji sebebiyle üretim eskiye göre artış göstermiştir.

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49

Etkinlik Zamanı

7.Sınıf-Ekoyay-yayınları-Sosyal-Bilgiler-ders-kitabı-sayfa-49-cevabı

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hakim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

Çünkü ticaret yollarını ele geçirince o yollardan geçen kervanlardan vergi alıp para kazanırlardı.Bu da ekonominin güçlenmesini sağlardı. 

7.Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51

Günümüzde gazi ünvanı kimler için kullanılmaktadır?Neden?

Askerlik vazifesi yaparken yaralanan kişilere gazi unvanı verilir.Vatanı için yaralanan kişileri onurlandırmak için.

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu