deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en çok deneme bonusu veren siteler en çok deneme bonusu veren siteler

Güncel

5. Sınıf Türkçe Ali Kuşçu İzleme Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ali Kuşçu İzleme Metni Cevapları, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 127-128-129 Milli Kültürümüz Teması cevapları.

5. Sınıf Türkçe Ali Kuşçu İzleme Metni Cevapları Sayfa 127

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Tarihî şahsiyet” kelimesi sizde neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.

Geçmişte insanlık için önemli işler yapmış kişileri çağrıştırıyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan…

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dinleme/izleme sırasında doldurunuz.

Cevap:

Ali Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant’ta doğmuştur.

Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in şahinci başı olması sebebiyle adeta kuş bahçesinde büyüyordu.

Ali Kuşçu, Uluğ Bey’e “Ay Hareketlerinin Açıklanması” adlı eserini hediye etmiştir.

Ali Kuşçu’nun en önemli eseri Fethiyye‘dir. .

Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

2. ETKİNLİK

a) İzlediğiniz çizgi filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not ediniz.

Cevap: rasathane, astronomi, ferman, medrese

b) Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

rasathane: Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, gözlemevi

astronomi: Gök bilimi

ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk

medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız.

1) Ali Kuşçu, nasıl bir ortamda büyümüştür?

Cevap: Babasının şahinci başı olması nedeniyle adeta bir kuş bahçesinin içinde, kuşlarla ilgilenerek büyümüştür.

2) Ali Kuşçu’nun sarayda eğitim almasını sağlayan olay nedir?

Cevap: Sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapması.

3) Ali Kuşçu, Kirman şehrinde ne yapmıştır?

Cevap: Ay’ı gözetleyip “Ay Hareketlerinin açıklanması” adlı eseri yazmıştır.

4) Ali Kuşçu’nun Tebriz şehrine kaçmasına neden olan olay nedir?

Cevap: Bir Moğol süikastçisinin okuyla kolundan yaralanması.

5) Ali Kuşçu’nun rasathanedeki ilk görevi nedir?

Cevap: Uluğ Bey ile Zicd denilen yıldız haritası hazırlamaktır.

6) Sultan Uzun Hasan, Ali Kuşçu’yu neden İstanbul’a göndermiştir?

Cevap: Fatih Sultan Mehmet’in tehdit fermanı nedeniyle elçilik yapması için göndermiştir.

7) Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’dan ne istemiştir?

Cevap: Çalışmalarına İstanbul’da devam etmesini istemiştir.

8) Ali Kuşçu, İstanbul’da hangi eksikliği görmüştür? Bu eksikliği gidermek için ne yapmıştır?

Cevap: İstanbulluların zamanı takip etmediklerini görmüştür. Bu eksikliği gidermek için şehrin bazı yerlerine güneş saatleri yerleştirmiştir.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Ali Kuşçu İzleme Metni Cevapları Sayfa 128

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Uluğ Bey, bu cümlesiyle Ali Kuşçu’dan ne istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: Ali Kuşçu’dan gökyüzündeki yıldızların haritasını yapmasını istemiştir.

5. ETKİNLİK

İzlediğiniz çizgi filmden hareketle Ali Kuşçu’nun hayatını özetleyiniz.

Cevap: 

Ali Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant’ta doğmuştur. Çocuk yaşta yaptığı işlerle dikkat çekmiş, sarayda görevlendirilmiştir. Kirman’a gizlice gidip Ay’ın hareketlerini inceleyerek yazdığı eseri Uluğ Bey’e verince Rasathane’de görevlendirilmiştir. Uluğ Bey’in ölümünden sonra bir Moğol suikastçisinin Ali Kuşçu’yu yaralaması nedeniyle Ali Kuşçu Tebriz’e kaçmıştır. Burada Sultan Uzun Hasan’ın oğluna matematik dersleri verdi. İstanbul’a elçi olarak gönderildi. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını istedi. Ali Kuşçu burada güneş saatleri tasarlayarak halkı saat kavramı ile tanıştırdı. Kendisi için yapılan medresede eğitim verdi, eserlerini yazdı. 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetti.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filme göre cevaplayarak filmi değerlendiriniz.

a) İzlediğiniz çizgi filmi beğendiniz mi?

Cevap:(örnek) Beğendim.

b) Sizce izlediğiniz çizgi film Ali Kuşçu hakkında yeterli bilgi veriyor mu? Neden?

Cevap: Çizgi film Ali Kuşçu’nun hayatı hakkında özet bilgiler vermiştir. Hayatı hakkında en önemli bilgileri verdiği için onu tanımak adına yeterli bilgiler verdiğini söyleyebiliriz.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki akıllı işaretleri inceleyiniz. Bu işaretlerin anlamlarını karşılarına yazınız.

Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Sayfa 128 Cevapları

b) Siz televizyon izlerken medya metinlerinin yönlendirmelerine dikkat ediyor musunuz? Neden?

Cevap: (örnek) Ediyorum. Yaşıma uygun olmayan programları bu işaretler sayesinde anlıyorum.

c) Görsel/işitsel medyada izlenecek programların bu uyarılara göre seçimi neden önemlidir?

Cevap: Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden korumak için programların bu uyarılara göre seçilmesi gerekir.

ç) Televizyonda hangi akıllı işaretleri gördüğünüzde o programı izlememeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden?

Cevap: Yaş sınırı olan işaretler, şiddet ve korku, olumsuz örnek olabilecek davranışlar işaretlerini gördüğüm programı izlemiyorum. Çünkü bu işaretlerin olduğu programlar bizim zihinsel gelişimimiz için zararlıdır.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ali Kuşçu İzleme Metni Cevapları Sayfa 129

8. ETKİNLİK

Tarihî şahsiyetler ile ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız. Yaptığınız konuşmayı “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formuna göre değerlendiriniz.

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, kültürümüzdeki en önemli tasavvuf ve halk şairi olarak bilinir. Yunus Emre’nin hayatı konusunda bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Hayatı hakkındaki bilgiler, rivayetlere ve tahminlere dayanmaktadır.

Yunus Emre Ne Zaman Yaşamıştır?

13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk çeyreğindeki zaman aralığında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yunus Emre Ne Zaman Doğmuştur? 

1241 yılında doğduğu kabul edilir.

Yunus Emre Ne Zaman Ölmüştür?

1320 yılında öldüğü kabul edilir.

Yunus Emre Nerede Yaşamıştır?

Tam olarak kesin değilse de Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişip Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yunus Emre’nin Yaşamı

Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküş döneminde doğup yaşamıştır. Bazı kaynaklara göre okuma yazma bilmediği rivayet edilir. Bazı kaynaklara göre de çok iyi bir tahsil gördüğü, hatta yaşadığı dönemde müftülük yaptığı, dönemin önde gelen alimlerinden biri olduğu söylenir.

Babasının adı İsmail olarak bilinir. Arapça ve Farsça bildiğini şiirlerinden anlaşılmaktadır.

Genel olarak Yunus Emre’nin Tapduk Emre’nin dergahına girip olgunluğa eriştiği bilinir. Yunus’u buraya  Hacı Bektaş-ı Velî göndermiştir. Yaşamı boyunca bu dergaha büyük hizmetleri olmuştur. Taptuk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaşmıştır.

Yunus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufuyla işleyerek, halk dilinde şiirler söylemiştir. Şiirlerinde Allah’la olan ilişkilerini işlemiş, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, ilahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele almıştır.

Sanat yaşamında halka, açık bir dille hitap etmiştir. Türkçeyi çok güzel kullanmıştır. Yunus Emre bu yönüyle halkın şairi olarak kabul edilir. Halk tarafından çok sevilir, sayılır. Öyle ki Anadolu’nun birçok yerinde onun adına anıt mezarlar yaptırılır. Günümüzde Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da türbeleri bulunmaktadır.

Yunus Emre’nin “Risalettü’n- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri vardır. Eserlerine başka âşıkların eserleri karıştıysa da sonradan bunlar ayıklanmıştır.

9. ETKİNLİK

Yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen bir arkadaşınıza Ali Kuşçu’yu tanıtan bir elektronik posta yazınız.

(örnek)

ALİ KUŞÇU’YU TANITAN ELEKTRONİK POSTA

Alıcılar: rebeka@e-posta. com
Konu: Ali Kuşçu

Sevgili Rebeka.

Sana, Türk tarihinde önemli bir yeri olan ünlü astronom ve matematikçimiz Ali Kuşçu’yu tanıtmak istiyorum.

Ali Kuşçu, on beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası sarayın doğancı başısıdır. “Kuşçu” lâkabı buradan gelmektedir.

Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır. Ali Kuşçu öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey’den habersiz Kirman’a gitmiş ve orada yazdığı Ay’ın hareketlerini inceleyen bir eser ile geri dönmüştür. Dönüşünde eserini Uluğ Bey’e armağan etmiştir. Uluğ Bey kendisini rasathanede görevlendirmiştir.

Uluğ Bey’in ölümünden sonra bir Moğol suikastçisinin Ali Kuşçu’yu yaralaması nedeniyle Ali Kuşçu Tebriz’e kaçmıştır. Burada Sultan Uzun Hasan’ın oğluna matematik dersleri vermiştir. İstanbul’a elçi olarak gönderilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını istemiştir. Ali Kuşçu burada güneş saatleri tasarlayarak halkı saat kavramı ile tanıştırmıştır.. Kendisi için yapılan medresede eğitim vermiş, eserlerini yazmıştır. 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

“Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden hareketle çevrenizi gözlemleyiniz.

*** 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ali Kuşçu İzleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Sitemizde 5. sınıf Türkçe kitabı cevapları yer almaktadır. Tüm cevaplara sitemizde kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu