Güncel

Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe), Anıttepe Yayıncılık Türkçe Sayfa 231-232-233-234 Kitap Cevapları

5. Sınıfa giden öğrencilerimiz için 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Türkçe Sayfa 231-232-233-234 cevaplarını paylaştık. Yazımızın devamından cevapları görüntüleyebilirsiniz.

HAZIRLIK

1. Ulaşım araçlarının hayatımızdaki yeri hakkında ne düşüyorsunuz?

 • Cevap: Günümüzde, eski zamanların aksine yolculuk yapmak son derece kolaydır. Şehir içinde rahatlıkla istediğimiz yerlere gittiğimiz gibi şehir dışına da kolaylıkla gidebiliyoruz. Şehir dışı veya yurt dışı için de araba, otobüs, tren, uçak veya gemiler son derece rahat bir ulaşım sağlıyor, çok kısa bir sürede istediğimiz yere gidebiliyoruz. Ulaşım araçları, hayatımızda bize zaman kazandırıyor ve yorulmamızı engelleyerek bize ulaşımda kolaylık sağlıyor.

2. En çok hangi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz?

 • Cevap: Ben en çok arabaları kullanmaktayım. Okula gittiğimiz dolmuş, hafta sonları pikniğe gittiğimiz arabamız en çok kullandığımız araçlardır.

3. Aile büyüklerinizin çocukluk döneminde yaygın olan ulaşım araçları hangileriymiş? Geçmişten günümüze ulaşım araçlarındaki bu değişimin sebebi sizce nedir?

 • Cevap: Genellikle at arabaları, eşekler, bisikletler ve az da olsa minibüsler varmış. Günümüzde ise gemilerden,trenlere uçaklardan özel arabalara adar teknolojinin gelişmesiyle araçlar da gelişmiştir.

Metnin görsellerine bakarak metnin içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi 1. etkinliğe yazınız.

 • Cevap:  Günümüzün ulaşım araçları ve ulaşım araçları ile ulaşımdan beklenen rahatlık konfor ve güvenliğin ne olduğu üzerine bir metindir.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Metni okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz.

“Ulaşım” artık içine aldığı tüm konulan ile birlikte gelişen dünyanın ve medeniyetin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Medeniyetin hem oluşmasında hem de medeniyetin kendisinde yer aldı. Ulaşım, insanların hayatında emekleme ile başlamış, tüm hayatı boyunca devam etmiş bir süreçtir.
İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ilk başlarda hayvan gücünü kullanmıştır. Bu işlemi; yük ve insan taşımacılığı için yürüyen hayvan gücünü, haberleşme için de uçan hayvan gücünü kullanarak yapmıştır.

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 233 Cevabı

Görselden hareketle metnin içeriğiyle ilgili tahmininizi yazınız.

  • Cevap:
Sponsorlu içerik
 • Günümüzün ulaşım araçları ve ulaşım araçları ile ulaşımdan beklenen rahatlık konfor ve güvenliğin ne olduğu üzerine bir metindir.

2. ETKİNLİK 

a) Metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını aşağıya yazınız. Anlamlarını ilk olarak metnin bağlamından tahmin ediniz. Ardından tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ederek yazınız.

Cevap:

 

Kelime

Tahminim

Sözlük Anlamı

Sistem Komutlar bütünü Sitem , birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların bileşkesidir.
Ulaşım Yer kara ve deniz gisiş ve gelişlerini düzenleme Köyler, kentler, ülkeler arasında ya da yerleşim yerleri içinde bir yerden bir yere gidiş geliş.
Kesişme Ortak yerde buluşma A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ve B nin kesişim kümesi denir.
Kent Yaşanılan şehirler İlçe ve ilçeden büyük yerleşim yeri.
Seri Aynı özellikle üretilen Herhangi bir yönden bir bütünü oluşturan ve belli bir kurala göre birbiri ardınca yer alan şeylerin tümü.
Altyapı Kentlerdeki hizmetler. Bir kentin, bir yerin, bir yapının, çoğu yeraltında olan elektrik, su, telefon, kanalizasyon gibi gerekli yapıların tümü
Uydu Özel tasarlanan kentler Türlü erekler için yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan aygıt.

 

 

3. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Cevapları defterinize yazınız.

1) Ulaşım nedir?

 • Cevap: Köyler, kentler, ülkeler arasında ya da yerleşim yerleri içinde bir yerden bir yere gidişgeliş.

2) İnsanoğlu daha önce ulaşım için nelerden yararlanmıştır?

 • Cevap: Genellikle at arabaları, eşekler, tekerlekli araçlardan faydalanmış.

3) Ulaşım insanoğluna hangi yararları sağlamıştır?

 • Cevap: İnsanların birbirleriyle buluşması, farklı kültürler arası değerlerin paylaşılması için ulaşım araçlarından yararlanılır. Sosyal ve kültürel zenginlikleri tanıma isteği ve ticari faaliyetler turizmi oluşturmuştur. Günümüzde artan ulaşım imkanları ile turizm gelişme göstermiş, insanlar arası iletişim ve kültürel tanışma olanakları çoğalmıştır. Kültürel tanışmanın artması ile dünya ekonomisi ve barışına katkı sağlanır.

4) Ulaşımın başlangıç, bitiş ve kesişme noktaları nerelerdir? Neden?

 • Cevap: Her türlü ulaşım, ister hava yolu, ister demir yolu, ister kara yolu, ister deniz yolu -eğer deniz kıyısındaysa- kentlerde başlamakta; kentlerde son bulmaktadır.

5) Ulaşımdan beklenen nedir?

 • Cevap: Ulaşımdan beklenen, kaliteli ve düşük maliyetli olmasıdır. Kalite denildiği zaman vaktinde erişilebilir, zaman tasarrufu sağlayan veya zaman kaybını engelleyen bir sistem akla gelir.

6) Ulaşım sistemi nasıl olmalıdır?

 • Cevap:  Ulaşım sisteminin kendisi rahat, emniyetli, hızlı, seri bir şekilde ulaşımı sağlamalıdır.

7) Akıllı ulaşım sistemleri nedir?

 • Cevap: Akıllı ulaşım sistemleri, sürücü-araç, araç-yolcu, araç-araç, araç-altyapı, uydu-altyapı, uydu-araç, yolcu ve sürücü-uydu sistemlerinin birçok bileşkeninden meydana gelen bir sistemdir.

8) Ulaşım sistemlerinde ülkemiz ne durumdadır? Bu durumu daha da ilerletmek için ne yapmamız gerekir?

 • Cevap: Son yıllarda ulaşım altyapılarında ve kentlerimizde olan gelişmeler, kendimizi dünya ile kıyasladığımız zaman ne denli büyük bir gelişme göstermekte olduğumuza işaret etmektedir. Dolayısıyla ülkemiz artık birçok konuda olduğu gibi ulaşım sistemlerinde ve akıllı ulaşım konusunda da alıcı ülke yerine verici ülke, dünyaya katma değer yaratan ülke konumuna geçmiştir

b) Siz de okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Sorularınızı defterinize yazınız, arkadaşlarınıza yöneltiniz.

 • Cevap:

1- Ulaşım nedir?
2-Ülkemizde ulaşımın durumu nedir?
3-Ülkemizde toplu ulaşım tercih ediliyor mu?

4. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 234 Cevabı

Okuduğunuz metni özetleyiniz. Özetleme yaparken okuma sırasında altını çizdiğiniz bölümlerden de yararlanabilirsiniz.

 • Cevap: Ulaşımın ne olduğu dünyada ulaşımın ne ile sağlandığı ulaşımın kesişme başlama ve bitiş noktaları, akıllı iletişim ne olduğu, ülkemizde akıllı ulaşımın nasıl olduğu ve nasıl geliştiğinden bahsedilmektedir.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri okuduğunuz metne göre tamamlayınız.

 • Cevap:

Daha sonraları ulaşım merkezleri kent merkezleri hâline getirmesi nedeniyle ulaşım merkezlerini kent merkezleri hâline getirmesi nedeniyle kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır
Bu sistemin oluşabilmesi için ilk önce bilgiye erişebilmek, bilgi sahibi olmak gerekir
Ulaşım sistemlerinde insana düşen yükü hafifletmek için bilişim imkânlarından yararlanmak yani bilgisayar sistemlerine yaptırılabilecek iletişim ve hesaplama işlerinin yükünü insanın omuzlarından kaldırmak gerekir. 
Ama hepsinden önemlisi, bunları başarabilmek için , bunları başarabilmek için elimizdeki yol haritasını sık sık güncellemek ve geliştirmek zorunluluğunun farkında olmaktır

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görsellerde verilen ulaşım araçlarından birini seçiniz. Bu ulaşım aracının günlük hayatımızdaki önemini anlatan bir konuşma yapınız.

 • CevapTRENLERİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Dünyada ilk tren 1800’lerin başında İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır. İlk zamanlar yük taşımacılığı yapılmış, yolcu taşımacılığı daha sonraki yıllarda gerçekleşmiştir. Osmanlı’nın bugünkü sınırlarımız içindeki demiryolu tarihi ise 1856 yılında İzmir-Aydın demiryolu hattı ile başlamıştır.Eskiden Anadolu’nun köylerinde görülen hareket halindeki bir tren başka dünyaların varlığını bilmek, hayal edilen yerlere bir gün gidebilecek olmayı umut etmek demekti. O yüzdendir ki tren şarkılarda, türkülerde farklı duygular yüklenen yegâne ulaşım aracı olmuştur. Artık eski trenleri bugün neredeyse sadece müzelerde görmek mümkün… Bazı mekânların bahçelerinde de demiryollarının cefasını çeken emektarlar olarak sergileniyorlar. Böyle bir müzeye gitmediyseniz tavsiye ederiz, trenlerin heybetli görüntüleri sizi şaşkınlığa uğratacaktır.

7. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 235 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç, neden-sonuç ilişkisi yönünden belirleyiniz.

• Akıllı ulaşım sistemleri, bütün bunları sağlayabilmek için geliştirilen ve uygulanan teknolojidir.

 • Cevap: amaç sonuç cümlesidir.

• İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ilk başlarda hayvan gücünü kullanmıştır. Bu işlemi; yük ve insan taşımacılığı için yürüyen hayvan gücünü, haberleşme için de uçan hayvan gücünü kullanarak yapmıştır.

 • Cevap: neden- sonuç cümlesidir.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarının değişimi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: İnsanın sahip oldukları ulaşabildiği yere kadardır diyen atalarımız, ulaşımın önemini vurgulama konusunda güzel bir söz söylemişlerdir. Geçmişten günümüze ulaşım araçları incelendiğinde ulaşımın önemine paralel olarak ulaşım araçlarının da ciddi anlamda gelişme gösterdiği görülmektedir. İlk dönemlerde ulaşım için kullanılan hayvanların yerini tamamen mekanik yapılardan oluşan araçlar almış ve ulaşım araçları ciddi anlamda gelişme göstermiştir. Elbette günümüzde de hayvanlardan ulaşım konusunda aktif bir şekilde yararlanılmaya devam edildiği yerler vardır ancak bunların sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarının gelişimi incelendiğinde devrim noktasının tekerleğin icadı ile başladığını söylemek mümkündür. Tekerlek icat edildikten sonra motor icat edilmiş ve bunlar birer kombinasyon oluşturarak günümüz teknolojisiyle üretilmekte olan ulaşım araçları elde edilmiştir. Tekerlek icat edildikten sonra üretilen ulaşım araçları bir yerden başka bir yere az enerji harcayarak ve kısa zaman içerisinde ulaşmayı sağlamıştır. Artık uçaklar, arabalar trenler ve gemilerle ulaşım sağlanabilmektedir.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Türk bilim insanlarından birini seçerek seçtiğiniz bilim insanını tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

 • Cevap: Aziz Sancar çok önemli bir bilim insanıdır. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. Aziz Sancar 8 Eylül 1946 yılında Mardin’de doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirip, daha sonra ABD’ye gitmiştir. Moleküler Biyoloji alanında doktorasını tamamlayan Aziz Sancar’ın doçentlik tezi DNA onarımı ile ilgilidir. DNA onarımı, kanser tedavileri ve genetik ile ilgili birçok çalışmaları bulunan Aziz Sancar, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul edilen 3 Türk’ten biri olmuştur.

2. Bilimin önemini anlatan özdeyişler bulunuz.

 • Cevap:

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.
Bilim, gerçeği bilmektir.
İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu