Güncel

Aziz Sancar Dinleme İzleme Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

Aziz Sancar Dinleme İzleme Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe), 236,237,238,239 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Türkçe cevapları.

5. Sınıfa giden öğrencilerimiz için 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Türkçe Sayfa 236,237,238,239 cevaplarını paylaştık. Yazımızın devamından cevapları görüntüleyebilirsiniz.

HAZIRLIK

1. “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: İlim, bilgi anlamına gelmektedir. İnsanların bir şeyin bilgisine kesin olarak ulaşmasıdır. İlim, insanların hayatında oldukça önemlidir. İlim sayesinde insanlar doğruyu bulur ve doğrunun ışığında ilerlerler. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır sözünü Hacı Bektaşi Veli söylemiştir. Bu söz, ilimin ve mantığın insan hayatında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtmektedir

2. Bir bilim insanı olmak ister miydiniz? Neden?

 • Cevap: Evet isterdim, çünkü böylece insanlığa belki de sonsuz faydam dokunabilirdi.

3.a) “Bilim” kelimesinin zihninizde çağrıştırdıklarını yazınız.

 • Cevap: Çalışma, merak hayal kurma, azim sabretme denemek yanılmak çok ama çok okumak…

b) Çağrışımlarınızdan hareketle bilimin önemi hakkındaki düşüncelerinizi anlatınız. Sınıfa getirmiş olduğunuz özdeyişlerden konuşmanızda yararlanabilirsiniz.

 • Cevap: Bilimin önemi hakkındaki düşüncelerim

İnsanların deney ve gözlem yaparak sahip oldukları bilgi birikimine bilim denir. Bil sözcüğünden türetilmiştir, bellekte iz bırakan anlamına gelir. Evrende her alanda net bilgiye sahip olabilmek için mutlaka bilimden yararlanılır. Bilimin bilgileri kesine yakın olsa da net değildir. Zamanla yeni bir tez ve kanıt öne sürülebilirse bilimsel bilgi değişebilir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bireysel ve toplumsal olaylara mantıklı çözümlerin üretilmesindeki tek yol bilimi kullanmaktır. Bilimsel düşünce ve araştırma yöntemlerinin uygulanması toplumları yenilikçi kılar. İnsanlar bilimsel düşünme eksikliği yüzünden diğer milletlerden geri kalır. Sorunların oluşması toplumda ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirir. Karmaşa ortamı oluşur. Tekerleği keşfeden insan, günümüzde bilimsel gelişmelere ağırlık vermiştir. Her sorun bilimle çözülmüştür. Bilimsel bulgular toplumların gelişmesini ve bugünkü modern şeklini almasını sağlamıştır.

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken kendinizi Aziz Sancar’m yerine koyunuz. Siz, Aziz Sancar’ın yerinde olsanız nasıl davranırdınız?

 • Cevap: Ben de aynı şekilde davranırdım. Çalışmaktan hiç vazgeçmez hiç bir zaman kendimi çıkan engellere bırakmazdım.

2. ETKİNLİK

Sponsorlu içerik

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

tez

Tahminim: Ortaya bir fikir atma.
Sözlük anlamı: Sav veya tez, bilimsel yöntemde belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış fakat mevcut bilgilerle mantıksal olarak çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan düşüncelerdir.

çare

Tahminim: Derman
Sözlük anlamı:bir engeli aşmak, bir sonuca ulaşmak için tutulması gereken yol, çözüm yolu.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 237 Cevabı

deney:

 • Tahminim: Deneme yanılma yöntemi
 • Sözlük anlamı:denemek, sınamak eylemi.

bilimsel :

 • Tahminim: Bilime dair olan
 • Sözlük anlamı: Bilim ile ilgili olan

yılmak:

 • Tahminim: vazgeçmek bıkmak
 • Sözlük anlamı: bıkma eylemi

azim:

 • Tahminim: çalışma
 • Sözlük anlamı: bir kimsenin bir işteki engelleri yenme istenci, istek ve kararı.

tedavi:

 • Tahminim: rahatsızlığı ortadan kaldırma için yapılan müdahele
 • Sözlük anlamı:  iyileştirme, sağaltma, sağaltım.

hayli:

 • Tahminim: Çok fazla
 • Sözlük anlamı: oldukça çok, epeyce.

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Doğum yeri: Mardin Savur
Doğum yılı: 8 Eylül 1946
Okuduğu okullar: İlk, orta ve lise eğitimini Mardin’de tamamladı. Lise yıllarında futbolla ilgilendi ancak son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul’a gitti. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’den 1969 yılında birincilikle mezun oldu.
Yaptığı çalışmalar:Sancar, danışmanı Claud Rupert ile fotoliyaz olarak adlandırılan bir geni kolonlamış ve genetik mühendisliği ile bakterilerde çok yüksek oranlarda çoğaltmıştır.Bu genin kodladığı enzim, ultraviyole ışıkları ile haraplanan DNA’nın onarımını yapar. Bu buluş Dr. Sancar’ın önce yüksek lisans, ardından doktora derecesi (1977) almasını sağladı.

4. ETKİNLİK

Sponsorlu içerik

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 238 Cevabı

Aşağıdaki sorulan dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1) Aziz Sancar, Savur’da hangi görevde bulunmuştur?

 • Cevap: İki yıl Savur’da bir sağlık ocağında hekimlik yapmıştır.

2) Aziz Sancar, Amerika Birleşik Devletleri’ne niçin gitmiştir?

 • Cevap: NATO-TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi, ardından Dallas Teksas Üniversitesi’ne gitti.Dallas’ta üniversitenin moleküler biyoloji programına ve Caude Rupert’ın laboratuvarına katılmıştır.

3) Aziz Sancar’ın ABD’deki ilk yıllan neden zor geçmiştir? Bu duruma nasıl bir çözüm bulmuştur?

 • Cevap: Deneylerde istediği sonucu bir türlü alamıyordu. Hatta bir arkadaşı onun bilimsel araştırmadan pek de anlamadığını, yeniden başarılı olduğu doktorluk mesleğine dönmesi gerektiğini söylemiştir.

4) Aziz Sancar, Nobel Ödülü’nü ne zaman almıştır?

 • Cevap: Sancar, DNA’nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü

5) Aziz Sancar’ın bu başarısının en önemli sebebi nedir?

 • Cevap:  O yılmamış ve azimle çalışmalarına devam etmiştir. 30 yıl süren gayretli çalışmalarının karşılığını da Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te kazanarak almıştır.

6) Öz güvene sahip olan insanlar başarılı olabilirler mi? Neden?

 • Cevap: Evet olabilirler tıpkı Aziz Sancar’ın olduğu gibi.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz.

EDİSON
Edison’un çocukken yaptığı bir buluş annesini ölümden kurtarmıştı.
İnsanlık tarihinin ünlü kişileri üzerinde annelerinin etkisi büyük olmuştur. Büyük mucit Edison da annesinin çok etkisi altında kalmıştır. Hemen hemen bütün başarılarını ona borçludur. Daha küçük yaşlarda annesinin etkisiyle okumaya, her şeyi öğrenmeye merak sarmıştı. Annesi, küçük Edison’un kimseye benzemediğini, ileride onu çok parlak başarıların beklediğini biliyordu.
Günün birinde Edison’un annesi çok ağır bir hastalığa tutuldu. Gece yansı olmasına rağmen hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Doktor, ışık yetersizliğinden bu ameliyatı yapamayacağını söylemişti. Küçük dâhi, canından çok sevdiği annesini mutlaka kurtarmak istiyordu. Annesi onun için kutsal bir varlıktı.

Edison düşündü taşındı. En sonunda, odanın her yanını aynalarla kaplarsa ışığın çoğalacağını, o zaman doktorun da ameliyatı yapmaya razı olacağını düşündü. Evdeki bütün aynaları topladı, komşu dükkândan da birkaç ayna getirdi. Oda inanılmayacak derecede aydınlanmıştı. Doktor ameliyatı yaptı, böylece Edison sevgili annesinin hayatını kurtardı.
Doğan Kardeş Ansiklopedisi

a) Edison’un başanlı olmasında merak duygusunun etkisi olmuş mudur?

 • Cevap: Kesinlikle olmuştur. Merak olmadan araştırma da çalışma da kısacası bilim de olmazdı. Böylece de icat ve keşifler de olmazdı. Merak burada en önemli dürtüdür.

b) Edison’un annesinin ameliyatı için bulduğu çözüm nedir?

 • Cevap: Edison düşündü taşındı. En sonunda, odanın her yanını aynalarla kaplarsa ışığın çoğalacağını, o zaman doktorun da ameliyatı yapmaya razı olacağını düşündü

c) İnsanlar hangi durumlarda farklı çözüm arayışlarına yönelirler?

 • Cevap: Çok zor durumda kaldıklarında çarelerin bittiğinin düşünüldüğü o zor anlarda farklı çözüm arayışına girerler.

ç) Buluşlarınn gerçekleşmesinde merak duygusu ile hayal gücünün etkisi ne olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap:Merak olmadan araştırma da çalışma da kısacası bilim de olmazdı. Böylece de icat ve keşifler de olmazdı. Merak eden beyin hayal ederek sonuca ulaşabilir ancak.

6. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 239 Cevabı

Metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve sorulan cevaplayınız.

Başarılarla dolu meslek yaşantısına rağmen Aziz Sancar’m ABD’deki ilk yılları hayli zor geçmişti. Kendisine çok güvenemiyor, laboratuvar çalışmalarında diğer öğrenciler kadar başarılı olamayacağını düşünüyordu. O da tek çarenin çok çalışmak olduğuna karar verdi. Üzerinde çalıştığı problemlerle ilgili basit deneyler hazırlayacak, konusunu en ince ayrıntısına kadar öğrenecekti. Ama ilk başlarda işler pek de planladığı gibi gitmedi. Deneylerde istediği sonucu bir türlü alamıyordu. Hatta bir arkadaşı onun bilimsel araştırmadan pek de anlamadığını, yeniden başarılı olduğu doktorluk mesleğine dönmesi gerektiğini söylemişti. Ama o yılmadı ve azimle çalışmalarına devam etti. 30 yıl süren gayretli çalışmalarının karşılığını da Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te kazanarak aldı.

a) Aziz Sancar başarıya nasıl ulaşmıştır?

 • Cevap: O yılmamış ve azimle çalışmalarına devam etmiştir. 30 yıl süren gayretli çalışmalarının karşılığını da Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te kazanarak almıştır.

b) Başarıya ulaşmasında çalışkanlığının ve öz güven sahibi olmasının etkisi var mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Kesinlikle vardır. Bu sayede başarılı olmuştur zaten.

c) Sizce başarıya ulaşmak için neler yapılmalıdır?

 • Cevap: Yılmamalı ve azimle çalışmalara devam etmek gerekmektedir.

7. ETKİNLİK

Türk bilim insanlarından seçtiğiniz birini tanıtan konuşmanızı yapınız.

 • Cevap: Aziz Sancar çok önemli bir bilim insanıdır. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. Aziz Sancar 8 Eylül 1946 yılında Mardin’de doğmuştur. 1971 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirip, daha sonra ABD’ye gitmiştir. Moleküler Biyoloji alanında doktorasını tamamlayan Aziz Sancar’ın doçentlik tezi DNA onarımı ile ilgilidir. DNA onarımı, kanser tedavileri ve genetik ile ilgili birçok çalışmaları bulunan Aziz Sancar, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul edilen 3 Türk’ten biri olmuştur.

8. ETKİNLİK

“İnsanlığa yarar sağlayacak bir buluş yapsaydınız bu ne olurdu?” konusunu sınıf ortamında tartışınız. Konu hakkında edindiğiniz bilgiler ışığında duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Engellilere yardım eden. Onların düşüncelerini yapan. yani kumanda konuşarak kullanma gibi uğraştırıcı şeyler olmadan onların ihtiyaçlarını giderebilecek bir araç. Bu araç düşünce ile çalışmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu