Güncel

5. Sınıf Türkçe Sakın Kesme Dinleme Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Sakın Kesme Dinleme Metni Cevapları, Anıttepe Yayınları sayfa 94-95-96-97-98 cevapları Türkçe Ders Kitabı.

5. Sınıf Anııtepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı Doğa ve Evren Teması Sakın Kesme Dinleme Metni sayfa 94-95-96-97-98 cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 94 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ormansız yurt, vatan değildir.” sözünü kısaca açıklayınız.

Ormanlar insanların yaşama kaynaklarından biridir. Eğer bir yurtta orman yoksa oradaki insanların yaşamları zorlaşır. Yaşamı zor olan bir vatan ise yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden ormansız bir vatan düşünülemez.

2. Ağaçların önemi ile ilgili araştırdığınız atasözü ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atasözü: 

Ağaç kesen baş keser: Gereksiz yere ağaç kesmek, insan öldürmek kadar kötü bir davranıştır.

Özdeyiş:

Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür: Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, vatanlarında bulunan ağaçların çokluğu veya azlığı ile anlaşılabilir. Bir ülkenin ağaçları ne kadar çoksa uygarlık düzeyi de o kadar gelişmiştir.

1. ETKİNLİK

Şiiri dinlerken etkilendiğiniz dizeleri not ediniz.

Cevap:

(örnek)

“Yaş ağaca balta vuran el onmaz.”, “Gönülleri açmadadır yaprakların arasından esen yel.”, “Sakın Kesme! Aziz vatan günden güne şenlensin.”

2. ETKİNLİK

Aşağıda sözlük anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını karşılarına yazınız.

Cevap: 

1) Arkadaş, ahbap anlamında hitap sözü. (hemşehri)

2) Koru durumunda olan sık ağaçlı yer. (koruluk)

3) Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. (kervan)

4) Daha iyi bir duruma girmek. (onmak)

5) Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat. (öğüt)

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz şiire göre cevaplayınız.

1) Şair, şiirde kimlere sesleniyor?

Cevap: Ağaç kesenlere sesleniyor.

2) Şair hangi ağaçları kesmemizi söylüyor? Neden?

Cevap: Çürümüş ağaçları kesmemizi söylüyor. Çünkü o ağaçlar çürüdüğü için artık insanlara oksijen üretemezler.

3) Şair, ağaçları neden kesmememizi öğütlüyor?

Cevap: Ağaçlar güzelliktir, insanların yaşam kaynağıdır. Bu nedenle kesmememizi öğütlüyor.

4) Sizce atalarımız “Mirasımı artır.” sözüyle bizlere neyi öğütlemiş olabilirler?

Cevap: Yurdumuzdaki ormanları çoğaltarak yurdumuzu daha da güzelleştirmemizi  öğütlemiş olabilirler.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.

Cevap: 

Şiirin ana duygusu: Ağaç sevgisi

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 95 Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden hareketle “Şair, nasıl bir yurt özlüyor?“ sorusunu cevaplayacak nitelikte bir paragraf yazınız.

Cevap: 

Şair, her yeri yemyeşil ormanlarla kaplı, ağaçların dallarında ötüşen kuşların, gölgesinde dinlenen çiftçilerin olduğu, günden güne şenlenen bir yurt özlüyor.

b) Şairin özlediği yurdu hayal ederek aşağıya bir resim çiziniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni içeriğine uygun olarak sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız.

TOHUMLAR FİDANA

Tohumlar fidana,
Fidanlar ağaca,
Ağaçlar ormana,
Dönmeli yurdumda.

Yuvadır kuşlara,
Örtüdür toprağa,
Can verir doğaya,
Ormanlar yurdumda.

Bir tek dal kırmadan,
Ormansız kalmadan,
Her insan bir fidan,
Dikmeli yurdumda.

Anonim

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 96 Cevapları

7. ETKİNLİK

“Sakın Kesme” şiiriyle ilgili görüşlerinizi yazınız.

Cevap: 

“Sakın Kesme” şiiri, ağaç sevgisini en iyi yansıtan şiirlerden biridir. Şair, ağacın önemini benzetmeler ve örnekler vererek, duygu yoğunluğu içerisinde çok iyi aktarmıştır. Şiirde sık sık ağacın ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulamıştır.

8. ETKİNLİK

a) 2017 yılında ülkemizde dikilen ağaç sayısını ve bu ağaçların hangi bölgelere dikildiğini Orman Bakanlığının internet sitesinden araştırmıştınız. Araştırmanızda edindiğiniz bilgileri ve Bakanlığın internet sitesini yazınız.

Cevap: 

“2017 yılında özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında; 3.158 üniversite ve okul bahçesine 622 bin adet, 1.070 ibadethane bahçesi ve 1.100 adet mezarlığa 432 bin adet, 233 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 114 bin adet ve 1.153 km karayolu kenarına 1 milyon 109 bin adet boylu fidan dikilmiştir.”

Faaliyet Raporu

b) İstediğiniz bir ağacın özelliklerini dergi ya da bir kitaptan araştırmıştınız. Araştırmalarınızda edindiğiniz bilgiyi ve bilgiyi aldığınız yayının künyesini yazınız.

Araştırmanıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Kitap Künyesi Nedir?

Her insanın olduğu gibi kitapların da kimlikleri vardır. Kitapların kimliklerine bibliyografik künye ya da kaynakça denir. Bir araştırma yaptığımızda kaynak olarak kullandığımız kitabın bibliyografik künyesini araştırmamız sonunda belirtmeliyiz. Bibliyografik künye yazarken sıralama şu şekilde olmalıdır: yazarın soyadı, yazarın adı, kitabın adı, yayınevinin adı, basım yeri, basım yılı.

c) Eğitim-öğretim yılı boyunca okuduğunuz ve okuyacağınız kitapları aşağıdaki forma uygun olarak listeleyiniz.

Kitabın adı:
Yazarı:
Yayınevi ve yayın tarihi:
Türü:
Sayfa sayısı:
Konusu:
Kahramanları:
Okumaya başladığım tarih:
Okumayı bitirdiğim tarih:

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 97 Cevapları

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerden amaç–sonuç bildirenleri “X” ile işaretleyiniz.

Cevap: 

(X) Gölgesinde dinlenebilmek için ağaçları kesmemeliyiz.

(   ) Ağaçlar kesildiği için vatanımız giderek çölleşiyor.

(X) Daha yaşanılır bir dünyada olmak için ağaç dikmeliyiz.

(   ) Ağaçlar bize atalarımızdan yadigârdır.

(   ) Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık.

b) Aşağıdaki amaç–sonuç cümlelerinin amaç ve sonuç bölümlerini yazınız.

Cevap: 

• Uluslararası konferansa katılmak için Paris’e gitti.

Amaç: Uluslararası konferansa katılmak.
Sonuç: Paris’e gitmek.

• Bol su içiyorum, daha sağlıklı olmak için.

Amaç: Daha sağlıklı olmak.
Sonuç: Bol bol su içmek.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizeyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Ey hemşehri, sakın kesme!

a) Bu dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır?

Cevap: Ünlem.

b) Bu noktalama işareti niçin kullanılmıştır?

Cevap: Uyarı sözünü belirtmek için kullanılmıştır.

c) “Hanımefendi bugün de işe pek erken (!) geldiniz.” cümlesindeki ünlem işareti niçin kullanılmıştır?

Cevap: Kelimeye alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak için konmuştur.

ç) “Simitçi! Bana bir simit lütfen.” cümlesindeki ünlem işaretinin kullanım amacı nedir? Yazınız.

Cevap: Seslenme amacıyla kullanılmıştır.

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde ünlem işareti kullanılmalıdır? İşaretleyiniz.

Cevap: 

(   ) Her bayram içimi sevinç kaplar

(   ) Gelecek yıl bu adaya tekrar geliriz

(X) Aa, ne kadar düşüncesiz davranmış

(   ) Olanlar karşısında çok üzgünüm

(X) Vah, bu da mı gelecekti başına

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 98 Cevapları

12. ETKİNLİK

Kemal’in dedesi, çocuklara ve gençlere öğütler vermektedir. Dinlediğiniz şiirden hareketle Kemal’in dedesi sizlere başka hangi öğütler verebilir? Yazınız.

Cevap: 

(örnek)

Sevgili çocuklar.

Ağaç kesen baş keser. Çünkü insanların yaşaması için ağaçlara ihtiyaçları vardır. Kesilen her ağaç bir insanın yaşamını elinden almak kadar kötü bir şeydir. Bu nedenle ağaçları kesmeyin, onlara zarar vermeyin. Bulduğunuz her fırsatta ağaç dikin. Ormanlık alanlara gittiğinizde orada ateş yakmayın. Çöpünüzü, özellikle cam şişeleri ormanlık alanlarda bırakmayın. Ormanda çıkan en ufak bir yangında hemen itfaiyeye haber verin. Ormanlık alanlara bina yapmayın. Ev yapmak için ağaçlara zarar vermeyin. İsim yazmak için ağaçları kazımayın. Salıncak kurmak için ağaçların dallarını kırmayın. Tahtadan yapılmış eşyalara zarar vermeyin. Çünkü o eşyaya zarar verdiğinizde yenisinin yapılması için yine ağaç kesilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz kitaplarını, defterleriniz de ağaçlardan yapılıyor. Bu yüzden kitap ve defterlerinizi dikkatli kullanın. İşinize yaramayan kağıtları geri dönüşüme gönderin.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifleri araştırınız. Bulduğunuz motifleri sınıfa getiriniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak motifleri görebilirsiniz.

Türkiye’deki Kilim Motifleri

*** 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 94-95-96-97-98 cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Sitemizde 5. sınıf Türkçe kitabı cevapları yer almaktadır. Tüm cevaplara ocevap.com sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu