Güncel

Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Kitabı)

Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Kitabı), Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı sayfa 110-114-115-116-117 cevapları.

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Milli Kültürümüz Teması Vatan Yahut Silistre Metni sayfa 110, 114, 115, 116, 117 cevapları ve çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları Sayfa 110

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir?

Vatanımızın gelişmesi için çalışmak, dış tehditlere karşı ve milli değerlerimizi korumaktır.

2. Vatan, uğrunda her fedakârlığı göstereceğimiz değerli bir varlık mıdır? Neden?

Evet. Çünkü vatan bizim yuvamızdır. Yaşamımızı vatanımız üzerinde sürdürürüz. Vatanımız olmazsa özgürce yaşayamayız, hayatımızı yaşamak zorlaşır.

3. Vatan sevgisi ile ilgili sınıfa getirdiğiniz görsel ve haberleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları Sayfa 114

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri hazırladığınız sözlüğünüze de ekleyiniz.

Cevap:

kale: Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı

zeval: Yok olma, yok edilme

münasebetsiz: Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse)

lakırdı (lakırtı): Boş söz, dedikodu, laf

semiz: Eti, yağı çok olan, tavlı

niyet: Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat

b) Anlamını sözlükten kontrol ettiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

• Hasan, kalenin burçlarına çıkıp bayrağı dikti.

• Allah zeval vermesin, devlet büyüklerimiz bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar.

• Dükkana gelen münasebetsiz bir adam tüm malları yok pahasına almayı teklif etti.

• Artık senin bu lakırtılarını dinlemek istemiyorum.

• Sürü arasından semiz bir koyun seçip çobandan getirmesini istedi.

• Bizim niyetimiz çok çalışıp bütün yarışmaları kazanmak.

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları Sayfa 115

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenlere ne söylüyor?

Cevap: Düşmanın suyu geçtiğini, memleketin birkaç güne kuşatılacağını, devletin kalesini kendi askeri ile koruyabileceğini, gitmek isteyenlere Paşa’nın izin verdiğini söylüyor.

2) Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey’i nasıl etkiliyor?

Cevap: Gururlanıyor.

3) Sıtkı Bey, gönüllülerin tavrı karşısında nasıl bir karar veriyor?

Cevap: Kalmak isteyenlerin kalmasına izin veriyor.

4) Metinden, dönemin siyasi ve sosyal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

Cevap: Döneme savaş hakimdir. Devletin düşmanla savaşacak kadar askeri gücü yoktur. Halk, vatanını savunmak için savaşa katılmaya gönüllüdür.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.

Cevap: 

Sorum: Sıtkı Bey gönüllüleri nasıl vaz geçirmeye çalışıyor?

Cevabım: Devletin askeri gücünün yeterli olduğunu, kurşundan, gülleden başka açlık ve susuzluğun da olabileceğini söylüyor.

Sorum: Sıtkı Bey niçin Zekiye’yi istemiyor?

Cevabım: Yaşı küçük olduğundan bir işe yaramayacağını düşündüğü için istemiyor.

Sorum: Zekiye Sıtkı Bey’i nasıl ikna ediyor?

Cevabım: “Vatan, bir Allah tekkesi değil midir? Tekkeye gelen kurbanın semizliğine, zayıflığına bakılır mı? İzin verin, çocuklarınıza da devlet yolunda ölmeye izin verin!” sözleriyle ikna ediyor.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Metnin konusu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın vatan hakkında düşünceleri ve fedakarlıkları.

Metnin ana fikri: Türk insanı vatanı ve sevdiği insanlar için her türlü fedakarlığı gösterecek cesarete sahiptir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.

Cevap: 

Olay: Silistre Kalesi’ne yardıma giden gönüllüler ile kale komutanı arasında yaşananlar.

Olayın geçtiği yer: Silistre Kalesi

Olayın geçtiği zaman: 1853-1856 Kırım Savaşı sırası

Kahramanlar: Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, Zekiye, İslam Bey, gönüllüler.

Anlatıcı: 3. kişi

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları Sayfa 116

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden koşul–sonuç bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.

Cevap: 

(   ) Kalede kalmama izin yok mu?

(X) İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var.

(X) Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar?

(X) Sen, galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine: “Kıyamet mi kopar?” diyeceksin.

(   ) Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersin ki?

7. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Uzun çizgi sizce hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız.

SITKI BEY — Kalede kalmak isteyenler, bir tarafa ayrılsın!
BİR GÖNÜLLÜ — Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik! Birbirimizden niçin ayrılacağız?
SITKI BEY — (Hiç kimseye yüz vermeyerek) Ağalar! Düşman suyu geçti. Şehrin öbür tarafında, herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne kadar bütün kuşatılacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin; devlet, kalesini kendi askeri ile koruyacak güçtedir. İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var, hemen bugün dışarı çıksın!
BİR GÖNÜLLÜ — Düşman çok, asker az… Bizi daha azaltmak mı istiyorsunuz?
ABDULLAH ÇAVUŞ — Asker az olmakla kıyamet mi kopar? Azdan az olur, çoktan çok.

Cevap: 

Bu metinde uzun çizgi karşılıklı konuşmada, konuşanın değiştiğini göstermek için kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

a) “Vatan” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşünme balonlarının içine yazınız.

Cevap: 

  • Yurt
  • Ülke
  • Anadolu
  • Fedakarlık
  • Bayrak

b) Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir konuşma yapınız.

Cevap: 

(örnek)

Sevgili arkadaşlar.

Bir insanın dünya üzerinde sahip olduğu en büyük nimet bağımsızlıktır. Ancak özgür bir insan kendi hayatını yaşayabilir. Amaç ve hedeflerine ulaşmak, huzurlu bir hayat yaşamak sadece bağımsız toplumlarda mümkündür. Bağımsız bir toplumu ise, üzerinde yaşadığı toprağa sahip olup olmadığına ve bayrağına bakarak anlayabiliriz.

Vatan ve bayrak özellikle Türk milletinin asla vazgeçemeyeceği kutsal ögeler arasında yer almaktadır. Çünkü Türkler bağımsızlığına her şeyden daha çok bağlı bir millettir ve bağımsızlığı için canını verirler.

Özgür bir toplum olmaya devam etmek istiyorsak, vatanımızı ve bayrağımızı nasıl kazandıysak, aynı şekilde onu korumaya devam etmemiz gerekir. Bu bizim milletimize karşı olan en büyük görevimizdir.

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Vatan Yahut Silistre Metni Cevapları Sayfa 117

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsel size neler çağrıştırıyor? Çağrışımlarınızdan hareketle “vatan sevgisi” ile ilgili bir şiir yazınız.

Cevap: 

(örnek)

VATANIM BENİM

Her şeyden azizdir vatanım benim,
Ekmektir, sudur, havadır vatanım benim.
Bir bilsen daha nedir vatanım benim?
Uykumda düşüm, rüyamdır vatanım benim.

Hiçbir şey tutamaz onun yerini,
Gönlümdeki yeri köşktür vatanım benim.
Bir bilsen vatan ne demektir?
O köşk bile az gelir vatanım benim.

Vatan sana canım feda demişiz boşuna mı?
Biz bu toprakta mı geçelim taşından mı?
Bir çakıl taşı veremeyiz size anladın mı?
Cennettir benim için vatanım benim.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Aile büyüklerinizle görüşerek isminizin size nasıl verildiğini öğreniniz.

2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapınız.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak araştırma yazılarına ulaşabilirsiniz.

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi – Dede Korkut Kimdir? Türk Kültüründe İsim Verme Geleneği

*** 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-114-115-116-117 cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Sitemizde 5. sınıf Türkçe kitabı cevapları yer almaktadır. Tüm cevaplara ocevap.com sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu