Güncel

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 45-60 Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 45-60 Cevapları, GAMES AND HOBBİES ünits cevapları ve çözümleri.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Games And Hobbies Cevapları 2020-2021 (Sayfa 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

a) Answer the questions.

a) Soruları cevaplayın.

Do you know these activities?
Bu faaliyetleri biliyormusunuz?
Yes, I do. There are pictures of the activities.
Evet biliyorum. Faaliyetlerin resimleri var.
Which ones do you like? 
Hangilerini beğenirsin?
I like playing hopscotch, dodgeball. I also like skipping rope, riding a bike and taking photos.
Seksek oynamayı, yakan top oynamayı seviyorum. İp atlamayı, bisiklete binmeyi ve fotoğraf çekmeyi de seviyorum.
b) Listen to the sounds and tick the ones you hear  Ride a horse, Skip rope, Play table tennis, Take photos, Ride a bike.
b) Sesleri dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin Ata bin, İp atla, Masa tenisi oyna, Fotoğraf çek, Bisiklete bin.
5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-46-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları (2020-2021)

2.a) Look at the activities below.Do you like them? Why / Why not?

a) Aşağıdaki etkinliklere bakın. Bunları beğendiniz mi? Neden / Neden olmasın?

b) Listen to the people and write their favorite activities.

b) İnsanları dinleyin ve sevdikleri aktiviteleri yazın.

b) Listen to the recording again and complete the table.

b) Kaydı tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-47-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları (2020-2021)

a) Read the speech bubbles and put a tick (√) for the activities the children like or a cross (X) for the ones they dislike.

a) Konuşma balonlarını okuyun ve çocukların sevdikleri aktiviteler için (√), sevmedikleri aktiviteler için ise çarpı (X) koyun.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-48-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları (2020-2021)

b) Walk around the class and find someone who likes or dislikes the activities in the table.

b) Sınıfta dolaşın ve tablodaki etkinlikleri beğenen veya beğenmeyen birini bulun.

c) Talk about your friends.

c) Arkadaşlarınız hakkında konuşun.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-49-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları (2020-2021)

a) Match the activities with the pictures.

a) İfadeleri aktivitelerle eşleştirin.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-50-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları (2020-2021)

a) Match the activities with the pictures.

a) Faaliyetleri resimlerle eşleştirin.

b) Complete the sentences about your hobbies.

b) Hobilerinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-51-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları (2020-2021)

6.a) Listen to the people and choose the correct words.

a) İnsanları dinleyin ve doğru kelimeleri seçin.

b) Complete the dialogues with suitable questions.

b) Diyalogları uygun sorularla tamamlayın.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-52-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları (2020-2021)

7.Read the picture story and act out.

7. Resim hikayesini okuyun ve canlandırın.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-53-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları (2020-2021)

Prepare a poster about a popular game in your country.Pay attention to the questions below.

Ülkenizdeki popüler bir oyun hakkında bir poster hazırlayın ve aşağıdaki sorulara dikkat edin.

1.Is it an outdoor or indoor game?

1. Açık havada mı yoksa kapalı alanda mı?

2.How many people can play?

2. Kaç kişi oynayabilir?

3.What are the rules of the game?

3. Oyunun kuralları nelerdir?

4.Where can you play it?

4. Nerede oynayabilirsiniz?

5.Why is it popular?

5. Neden popüler?

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-55-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları (2020-2021)

Let’s Pracitice

Hadi Pratik Yapalım

Activity 1. Match the pictures with the activities.

Aktivite 1. Resimleri aktivitelerle eşleştirin.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-56-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları (2020-2021)

Activity 2. Circle the correct word.

Etkinlik 2. Doğru kelimeyi daire içine alın.

Activity 3. Read the dialogue and write “True” or “False”

Aktivite 3. Diyaloğu okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-57-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları (2020-2021)

Activity 4. Match the speech bubbles.

Etkinlik 4. Konuşma balonlarını eşleştirin.

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-58-Cevabi-MEB

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları (2020-2021)

Activity 5

a) Find the hobbies and games.

a) Hobileri ve oyunları bulun.

b) Write the extra letters and find the hidden sentence.

b) Fazla harfleri yazın ve gizli cümleyi bulun.

c) Talk about the games / hobbies you like and dislike?

c) Sevdiğiniz ve sevmediğiniz oyunlar / hobiler hakkında konuşun?

5.Sinif-Ingilizce-Ders-Kitabi-Sayfa-59-Cevabi-MEB

*** 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

Sitemizde 5. sınıf İngilizce MEB Ders kitabı cevapları yer almaktadır. Tüm cevaplara ocevap.com sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu