Güncel

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Sayfa 180-196 Cevapları

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Sayfa 180-196 Cevapları, (Sayfa 180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212 )

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 6.Tema Sayfa 180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Bilim ve Teknoloji Cevapları 

Büyük Keşifler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 180 Cevabı
 
Hazırlık Çalışmaları
1.İnsanda merak duygusu olmasaydı ne olurdu?
Yeni keşifler ve icatlar yapılamazdı.Teknoloji bugünkü gibi gelişemezdi.
2.Keşif ve icat (buluş) arasındaki fark nedir?
Keşif, var ama var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılmasıdır.İcat ise ilk defa yeni bir şey ortaya çıkarmaktır.
3.Bir uzay geminiz olsaydı nereye gitmek isterdiniz ? Niçin?
Dünya dışında başka gezegenleri görmek isterdim.Dünya’dan farklı şeyler keşfetmek isterdim.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 184 Cevabı
 
1.Etkinlik
kalamar : Bir tür mürekkep balığı
kuzgun : Ötücü kuşlar takımından kargagiller familyasından, Kuzey Amerika’nın dağlık, fundalık yerlerinde bulunan, tüyleri siyah renkte olup mavi renkte parlayan bir tür kuş, karakarga.
2.Etkinlik
Sizce okuduğunuz metinde neden isimler koyu renkle yazılmıştır? İsimleri koyu renkle yazmak yerine başka neler yapılabilir?
Okuyucunun dikkatini çekmek için koyu renkle yazılmıştır.Bunun yerine altı çizilebilir, eğik yazılabilir.
3.Etkinlik
1.Keşifler tarihi nasıl başlamıştır?
İnsanlar daha iyi yaşam olanaklarını merak edip aramaya başladıkları zaman keşifler tarihi başlamıştır.
2.İlk gezginler kimlerdir?
Eski Mısırlılar, Fenikeliler ve Eski Yunanlar.
3.Afrika ne zaman keşfedilmiştir?
600’lü yıllarda keşfedilmiştir.
4.Vikinglerin dünya keşif tarihindeki yeri nedir?
Vikingler İzlanda’yı , Grönland’ı ve Kuzey Amerika’yı keşfeden toplumdur.
5.İpek Yolu’na bu adın verilmesinin nedeni ne olabilir?
İpeğin çok değerli bir kumaş olması ve yolun da ticaret açısından değerli olmasından dolayı İpek Yol’u denmiş olabilir.
6.Dünya keşif tarihi açısından en önemli yıllar hangileridir? Bu yıllarda hangi keşifler yapılmıştır?
600’lü yıllarda Afrika , 800 ‘lü yıllarda İzlanda, Grönland ve Kuzey Amerika , 1400-1600 yılları arasında Ümit Burnu ve Amerika keşfedilmiştir.
7.Bilimsel amaçlı keşifleri kimler, nerelere yapmıştır?
James Cook Büyük Okyanus’a , Alexander Von Humbolt Güney Amerika’nın kuzeybatısına, Robert Peary Kuzey Kutbu’na, Yuri Gagarin uzaya keşifler yapmışlardır.
8.Kutupların keşfi hangi yıllarda olmuştur?
1900’lü yıllarda olmuştur.
9.Uzay’ın keşfinde ilk adımı kim atmıştır?
Yuri Gagarin atmıştır.
10.Keşifler olmasaydı ne olurdu?
Yeni yerleşim alanları keşfedilmemiş olurdu.
11.Keşifler, dünya tarihini nasıl etkilemiştir?
Yeni yaşam alanlarının bulunmasına neden olmuştur.Aynı zamanda da ülkeler arasında savaşların artmasına neden olmuştur.
12.Sizce metinde geçen en önemli keşif nedir?
İspanyol gezgin Ferdinan’ın Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispat etmesidir.
13.Keşif yapan insanların kişilik özelliklerini birkaç kelime ile anlatmanız gerekseydi hangi kelimeleri kullanırdınız?Niçin?
Araştırmacı, meraklı, azimli ve cesur kelimelerini kullanırdım.Çünkü keşif yapmak için bu özelliklere sahip olması gerekir.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 185 Cevabı
 
4.Etkinlik
Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan ve yaptığınız araştırmadan da yararlanarak “Metindeki kaşiflerden hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız.Konuşmanız sırasında yabancı kelimelerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Sevgili Arkadaşlar,
Ben metindeki kaşiflerden Yuri Gagarin olmak isterdim.Çünkü artık dünyada yeni keşfedilecek bir yer kaldığını düşünmüyorum.Ayrıca insanların dünyaya zarar vermesi bir gün dünya da hayatın biteceğine bunun içinde yeni yaşam alanının keşfedilmesi için gezegenler keşfetmek isterdim.
5.Etkinlik
Uzayda bir keşif yolculuğu yapmak için bir ekip oluşturmanız gerekmektedir.Bu ekibi toplamak için dünyanın en çok satan gazetelerinden birine bir duyuru metni yazmaya karar verdiniz.Şimdi bu duyuru metnini aşağıya yazınız.
UZAY HAKKINDA NE ÖĞRENMEK İSTİYORSUNUZ
 
Ne olduğunu öğrenmek için ekibimize katılmak ister misiniz?
2020 yılı içerisinde uzay hakkında meraklı elli kişilik ekiple uzay keşfine çıkıyoruz.Merakınız varsa başvurularını bekliyoruz.
Mavi Portakal Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 187 Cevabı
 
Hazırlık Çalışmaları
1.Ulaşım denince aklınıza ilk gelenler nelerdir?
Otobüs, metro, tramvay, uçak, feribot, otomobil, gemi,tren
2.Teknolojik gelişmeler ve ulaşım arasında nasıl bir ilişki vardır.
Teknolojinin gelişmesi ile beraber ulaşım araçları daha hızlı ve konforlu hale gelmiştir.örneğin hızlı trenlerin çıkmasıyla birlikte yolculuk daha kısa sürede ve konforda olmuştur.
3.Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bulunuz.
1.Otomobil   / 2.Bisiklet   / 3.Kağnı   / 4.Tren   /5.Uçak   / 6.Gemi
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 188 Cevabı
 
1.Etkinlik
ilik : Kemiklerin iç boşluklarını dolduran ve kan hücrelerinin yapımını sağlayan doku.
2.Etkinlik
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1.Şiirin konusu ve ana duygusu nedir?
Konu : Uçak
Ana Duygu : Uçuğa duyulan hayranlık.
2.Şiirde,bir uçak yolculuğuna çıkıldığı hangi ifadelerden anlaşılmaktadır?
“Altı bin metrede gökyüzünde.”
“Alıp sırtına uçuracak bizi yıldızlara sürtüne sürtüne.” ifadelerinden anlaşılmaktadır.
3.”Gaga, kuyruk, kursak” kelimeleri ile uçak arasında nasıl bir ilgi kurulmuştur?
Gaga uçağın burun kısmı, kuyruk uçağın arka kısmı, kursak da yolcuların taşındığı bölümdür.
4.”İliklerine kadar yıldırım / Sapına kadar insan kesilmiş” dizeleriyle uçak yolculuklarının hangi özelliği vurgulanmıştır?
Çok kısa sürelerde gidecekleri yerlere uçakla gidebilmeleri vurgulanmıştır.
5.Uçağın beyaz bir şahine benzetilmesinin nedeni ne olabilir?
Şahinlerin havada hiç kanat çırpmadan uzun süre süzülebilmeleri uçağın da uçarken şahine benzemesi ve renginin beyaz olmasından dolayı benzetilmiştir.
6.”Mavi turunculu portakal” ifadeleriyle ne anlatılmak istenmiştir?
Dünya anlatılmak istenmiştir.Dünyanın yuvarlak olması nedeniyle portakala benzetilmiştir.Mavi renk denizlerdir. Turuncu renk ise karalardır.
3.Etkinlik
Okuduğunuz şiir için iki farklı başlık yazınız.
Beyaz Şahin
Mavi Gökyüzünde Süzülen Uçak
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 189 Cevabı
 
4.Etkinlik
Aşağıdaki tabloları ve grafiği inceleyiniz.Tablolarda ve grafikte verilenlerden yola çıkarak ülkemizin hava yolu ulaşımındaki veri hakkında yorumlar yapınız.
Türkiye en çok hava yolu yolcu taşımasını 2015 yılında gerçekleştirmiştir.
2016 yılında toplam 174.153.146 rakam ile Avrupa’da en çok yolcu sıralamasında 5.sıradadır.
Türkiye’nin Avrupa’daki yolcu payı dünyadakinden çoktur.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 190 Cevabı
 
6.Etkinlik
Aşağıdaki şiirden hareketle siz de istediğiniz bir ulaşım aracıyla şiirler yazınız.
Su Üzerinde Yolculuk
Bir gemim olmalı benim.
Suların üstünde yüze yüze giden
Ta uzaklara gitmeliyim
Kıtalar gezmeliyim onunla
 
Bir gemim olmalı benim.
Gezmediğim yerleri gezdiğim.
Türlü türlü maceraya atıldığım.
Selam götürmeliyim gittiğim yerlere.
 
GELECEK DERSE HAZIRLIK
Türk ya da yabancı bilim insanlarından biri hakkında araştırma yapınız.Bu bilim insanının hayatıyla ve bilime yaptığı katkılarla ilgili kısa notlar alınız.
İBN-İ SİNA
-980 yılında Buhara’nın Afşana kasabasında doğmuş ünlü Türk İslam filozofu ve hekimidir.
-10 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş 16 yaşında ünlü hekim olmuştur.
-Matematik, hukuk, mantık, felsefe ve tıbbı küçük yaşta öğrenmiştir.
-Tıp Kanunu adlı eseri 600 yıl Doğu ve Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur.
-1037 yılında İran’ın Hamedan kentinte vefat etmiştir.
Buldum Buldum Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 191 Cevabı
 
Hazırlık Çalışmaları
1.Bilim insanı olmak ister misiniz? niçin?
Evet kesinlikle olmak isterdim.İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir şeyler icat etmek için.
2.Bilim insanı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
Sabırlı, azimli,çalışkan,meraklı olmak gerekir.
3.Hangi konuda bir buluş yapmak isterdiniz?Niçin?
Sağlık konusunda buluş yapmak isterdim tüm hastalıkları tedavi eden bir buluş.Bu sayede insanlar daha mutlu ve huzurlu yaşarlardı.
4.Aziz Sancar ismini duydunuz mu?
Evet duydum.2015 yılında Nobel Kimya ödülünü kazanmış Türk bilim adamıdır. Hücrelerin hasar gören DNA’larını nasıl onardığını araştırmıştır.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 195 Cevabı
 
1.Etkinlik
Okuduğunuz metinde yer alan bazı kelime ve kelime grupları ile bunların sözlük anlamları aşağıda verilmiştir.Bu kelime ve kelime gruplarının metinde geçtiği cümlelerin altını çiziniz, anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz.Tahminleriniz doğrultusunda kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.
 
2.Etkinlik
Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?
Olaylar sahnede geçmektedir.
2.İpek nasıl bir kişiliğe sahiptir?
Meraklı kişiliğe sahiptir.
3.Metinde Arşimet’in hangi buluşlarından söz edilmektedir?
Kaldıraç ve Arşimet yasasından söze edilmektedir.
4.Metinde, buluşlarıyla medeniyete katkı sağlayanların hiç unutulmayacağı, hangi karakterin ağzından dile getirilmiştir?
II.Heiron ağzından dile getirilmiştir.
5.Yazar, metinde işlediği konuda yeteri kadar bilgiye sahip midir?Bu,metnin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır.
Evet sahiptir.Arşimet Yasası’nı açıkladığı bölümden anlaşılmaktadır.
6.Metindeki gerçek unsurlar nelerdir?
İpek, Arşimet, II.Heiron ve Arşimet yasası gerçek unsurlardır.
7.Metinden hareketle yazarın hayal gücü hakkında neler söylenebilir?
Yazar geniş bir hayal gücüne sahiptir.
8.Bu metni siz yazmış olsaydınız metinde başka hangi karakterlere yer verirdiniz? Niçin?
Yer çekimi kanununu bulan Isaac Newton’a yer verirdim.Suyun kaldırma kuvveti konusu daha iyi anlaşılabilirdi.
 
6.Sınıf  Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 196 Cevabı
 
3.Etkinlik
a.Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
-Metinde olaylar mı, yoksa düşünceler mi anlatılmaktadır?
İkisi de anlatılmaktadır.
-Metinde anlatım kimin ağzından anlatılmıştır?
Metindeki kişilerin ağzından anlatılmaktadır.
-Metinde karşılıklı konuşmalar var mıdır?
Evet vardır.
-Yay ayraç içindeki ifadelerin metinle ilgisi nedir?
Konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek amacıyla kullanılmıştır.
-Okuduğunuz metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur?
Uygundur.
c.Paragraftaki bilgilerden ve etkinliğin a bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Buldum Buldum …” metninin türünün ne olduğunu yazınız.
Tiyatro
ç. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir tiyatro metninden alınmamıştır?İşaretleyiniz.

2.metin alınmamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu