Güncel

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Sayfa 76-77-78 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Sayfa 76-77-78 Cevapları, 9. Sınıf MEB Matematik Sayfa 77,78,79 Soruları ve Çözümleri.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık sayfa 76, 77, 78 cevaplarına  bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1.Yandaki grafikte verilen A, B, C, D, E noktaları farklı adaları
göstermektedir. Orijinde bulunan geminin kaptanı gemisini
A noktasındaki adaya götürecektir. Ancak adaya ulaştığında kaptan adanın koordinatlarının birinci ve ikinci bileşenlerinin yerini karıştırıp farklı bir adaya geldiğinin farkına varmıştır. Buna göre kaptanın gemisini hangi adaya götürdüğünü bulunuz.

2. (x, y) sıralı ikilisinde x ve y birer rakam olmak üzere x + y nin en çok kaç olabileceğini bulunuz.

3. (2x-2,27) = (64,31-y) eşitliğinde x – y nin değerini bulunuz.

4. A ={x | x , rakamlar kümesi} ve B ={x | x , 10 dan küçük ve 2 nin doğal sayı kuvvetleri} dir. Bu durumda s(AxB) değerini bulunuz.

5. A ={x | -1 < x < 4, x ∈ N }

B ={y | y2 < 9, y ∈ Z } ve

C ={x | x , 6 nın pozitif tam sayı çarpanları} kümeleri veriliyor.

AxB, AxC, CxB ifadelerini dik koordinat sisteminde gösteriniz.

6. A ={x | 12 < x < 40, x =5n, n∈ Z } ve

B ={x | x , alfabemizdeki ünlü harfler} ise s(AxB) değerini bulunuz.

7. (3x + 4y , 2) =(5 , 4x + 3y) eşitliğine göre x + y değerini bulunuz.

8. A ={x | x- 2 /2 ifadesini basit kesir yapan pozitif tam sayı}

B ={x | x2 < 5, x pozitif tam sayı}

Aşağıdaki grafiklerden hangisi AxB ye aittir?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı MEB Yayınları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1.
I. A ={x | x , HAKAN sözcüğündeki harfler} ise s(A) =4 olur.

II. B ={ Q } ise s(B) =0 olur.

III. C ={y | 1 < y < 7, y iki basamaklı doğal sayı} ise s(C) =0 olur.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız l    B) Yalnız lll    C) l ve ll

D) ll ve lll    E) l ve lll

2. A ={x | x ≤ 5, x bir rakam} ise

I. {2}∈ A

II. {1,2, 3}⊆ A

III. s(A) = 6 dır.

IV. A nın alt küme sayısı 32 dir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) ll ve lll    B) l ve lV    C) ll ve lV

D) l ve lll E) lll ve lV

3. A ={a | a yı tam bölen farklı pozitif tam sayılar} kümesi veriliyor. s(A) =4 şartını sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 9    B) 16    C) 27    D) 36    E) 45

4. A ={a, b, c, d, {1, 2, 3, 4}} alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı bulunup c elemanı bulunmaz?

A) 64    B) 32    C) 16    D) 8   E) 4

5. A ={a, b, c} ve B ={a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini kapsar?

A) 4    B) 8    C) 16   D) 32    E) 64

6. a ∈ A ve b ∈ A olmak üzere a ve b elemanlarından yalnız birinin bulunduğu alt küme sayısı 32 ise A nın öz alt küme sayısı kaçtır

A) 15    B) 31    C) 32    D) 63   E) 64

7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun. A + B nin alt küme sayısı 1, A B nin alt küme sayısı 8, A , B nin eleman sayısı 9 ise B A nın alt küme sayısı kaçtır?

 A) 5    B) 8   C) 16    D) 32   E) 64

8. A ={x | x ≤ 10, x =2n, n ∈ N } kümesi veriliyor.

I. B ={x | x, 11 den küçük çift pozitif tam sayı}

II. C ={x | x, 12 den küçük çift doğal sayı}

III. D ={x | x, 10 dan küçük pozitif tam sayı}

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A kümesine eşittir?

A) Yalnız l   B) Yalnız ll    C) l ve ll    D) ll ve lll    E) l-ll-l

9.Yukarıdaki Venn şemasına göre s (A ∩B) + s(B· ) kaçtır?

A) 6    B) 7    C) 8    D) 9   E) 10

10. A ⊆ E, A ≠ Q ve A ≠ E olmak üzere
I. A ∩ A‘
II. A u A‘
III. A ∩ E
IV. A‘ ∩ E
ifadelerinden hangisi ya da hangileri boş küme belirtir?

A) Yalnız l    B) l ve lV   C) ll ve lll   D) lll ve lV    E) l ve ll

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı MEB Yayınları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

13. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için

s(AuB) = 2.s(A ∩ B) = 3.s(A / B) ise s (B/A)/ s B =  değeri kaçtır?

A) 2/5   B) 3/4   C) 1/4  D) 1/5   E) 2/5

14. A ve B kümeleri için s(A B’) =5 , s(A) =8 ve s(AuB) =17 ise s(B) nın değeri kaçtır?

A) 13    B) 14    C) 15    D) 16    E) 17

15. 24 kişilik bir sınıfta kimya veya fizik derslerinden geçenler ile kalanlar vardır. Kimya veya fizik derslerinden kalanların sayısı 4, yalnız bir dersten geçen 12 kişi ise her iki dersten geçen kaç kişi vardır?

A) 8    B) 10    C) 11    D) 12    E) 14

17.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeleri
ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir?

18. A ={1, 2} ve B ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümeleri veriliyor. A ⊆ K ⊆ B ise K ≠ A olmak üzere kaç farklı K kümesi vardır?

A) 7    B) 15    C) 16    D) 31    E) 32

19. A, B ⊆ E olmak üzere [E / ((A /B‘) + (A‘ + B‘)] ifadesinin

en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Q    B) B A    C) E   D) A    E) B

20.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeler
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) (A B)u (B uC)

B) (A ∩ B ∩ C ) u (A B)

C) A u (A ∩ B)

D) (B ∩ C)u A

E) (A(BuC))u (A ∩ B ∩ C )

21. A ={1, 2, 3, 4} kümesi veriliyor.

(A B) u (B A) ={0, 2, 4, 6, 8} olduğuna göre B kümesinin
eleman sayısı kaçtır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

22. A ={-1, 0, 1, 2}, B ={1, 2, 3} ve C ={2, 3, 4} tür. AxB ve BxC kümelerinin kaç tane ortak elemanı vardır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4   E) 5

23. A ={(x, y) | y=3x + 1, x ve y rakam} kümesinin eleman
sayısı kaçtır?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6    E) 7

24. A ={-1, 0, 2, 3} ve B ={2, 3, 5} kümeleri veriliyor. AxB

grafiğindeki noktalardan herhangi dördünü köşe kabul

ederek çizilebilen en büyük alanlı dikdörtgenin çevresi kaç

birimdir?

A) 8    B) 9    C) 10    D) 12    E) 14

9.SINIF MEB VE GEZEGEN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu