Güncel

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Sayfa 80-137 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Sayfa 80-137 Cevapları, 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 80-137 arası ünite soruları çözümü.

9.Sınıf Matematik ders kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 87-96-97-104-105-108-111-120-128-137 Cevapları 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevaplarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı MEB Yayınları

 

ALIŞTIRMALAR

1. 6/5 sayısının N,Z,Z+,Z-,Q,Q′,Q+,Q-,R,R+,R- sembolleri ile
gösterilen sayı kümelerinin hangilerinin elemanı olduğunu bulunuz.

2. x ve y birer tam sayı olmak üzere

a) x2 + y3

b) x/y

c) -4 .x³ .y5

ç) √x.y – 6

d) x üzeri y

ifadelerinden hangilerinin daima bir rasyonel sayı belirttiğini bulunuz.

3. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere 2m + 3n = 25 eşitliğini sağlayan n sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.

4. a, b, c birer negatif tam sayı olmak üzere

a . b = 24

b . c = 30

ise a + b + c toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

5. a, b ve c birer doğal sayı olmak üzere a + b + c = 18 ise a. b . c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

6. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere a . b . c = 75 ise a + b + c ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz.

7. x ve y sayıları birer gerçek sayı olmak üzere x + y = 7 ise x ∙ y ifadesinin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

8. a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere a + 2b + 3c ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

9. a ve b tam sayılar olmak üzere a . b = 6 denklemini sağlayan kaç tane (a , b) sıralı ikilisi olduğunu bulunuz.

10. a ve b birer tam sayı olmak üzere (a + 3) √ 2 + (b – 5) √7 ifadesinin bir rasyonel sayı belirtebilmesi için a ∙ b değerini bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1.Yandaki bölme işleminde x doğal sayısının alabileceği en
büyük değer için A doğal sayısının değerini bulunuz.

2.Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A nın C türünden yazılışını bulunuz.

3. Altı basamaklı 981 984 sayısının 981 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamını bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

4. Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisi aralarında asal değildir?

A) (12,95)   B) (11,145)   C) (1,24)   D) (3,112)   E) (13,1001)

5. Dört basamaklı 6m35 sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 ise m nin alabileceği değerler toplamını bulunuz.

6. Rakamları farklı beş basamaklı 378A2 doğal sayısı 4 ün bir tam katı olduğuna göre A nın alabileceği değerler toplamını bulunuz.

7. Bir fabrikanın işletme bölümünde çalışan Ayla Hanım, satılan ürün sayısı ve toplam satış fiyatlarını bilgisayara girerken faturada, birim satış fiyatı ₺11 olan bir ürünün toplam ₺174342 şeklinde olduğunu ve tutarın onlar basamağındaki sayısının silindiğini görmüştür. Buna göre bu fabrikanın bu üründen toplam kaç adet sattığını bulunuz.

8. Beş basamaklı 41A7B doğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 15 olduğuna göre A sayısının kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.

9. X doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 11 ve Y doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 7 ise

a) X + Y nin 13 ile bölümünden kalanı bulunuz.

b) X ∙ Y nin 13 ile bölümünden kalanı bulunuz.

10. Dört basamaklı 6m2n sayısının 4 e bölümünden kalan 2 ve 9 a bölümünden kalan 1 ise m + n toplamının kaç farklı değer alabileceğini bulunuz. 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. 8 e , 12 ye ve 20 ye bölünebilen 600 den küçük, en büyük pozitif tam sayıyı bulunuz.

2. 156 ve 442 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayının rakamları toplamını bulunuz.

3. Bir çiçekçi güllerini üçerli, beşerli ve sekizerli saydığında her defasında 2 gül artmaktadır. Gül sayısı 200 den fazla olduğuna göre bu çiçekçinin en az kaç gülünün olduğunu bulunuz.

4. a, b, c sayıları birer doğal sayıdır.

K = 3a + 1 = 4b + 2 = 5c + 3

olduğuna göre K nin en küçük değerini bulunuz..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

5. Boyları 120 cm, 135 cm ve 180 cm olan üç demir çubuk eşit büyüklükte olmak üzere her biri ayrı ayrı parçalara ayrılacaktır. Bu iş için en az kaç kesim yapılması gerektiğini bulunuz.

6. Boyutları 4 cm, 5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi yan yana ve üst üste getirilirse bir küp oluşacağını bulunuz.

7. A, B, C firmaları Yozgat İstanbul arasında sırasıyla 3 günde, 4 günde ve 5 günde bir sefer düzenliyor. Bu firmaların birlikte ilk seferlerine başladıktan kaç gün sonra 2. kez birlikte tekrar sefere çıkacaklarını bulunuz.

8. Doğum gününü kutlayan Senem, boyutları 24 cm, 30 cm ve 36 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki doğum günü pastasını eşit büyüklükte, küp biçiminde ve hiç artmamak şartıyla en az kaç arkadaşına paylaştırabileceğini
bulunuz.

9.Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma algoritmasında A + B + C toplamını bulunuz.

10. Kenar uzunlukları 52 m ve 64 m olan bir arsa, kare şeklinde parsellere ayrılacaktır. Buna göre en az kaç tane eş parsel elde edilebileceğini bulunuz.

11. Mazlum ailesi yeni aldıkları evlerinin 3,6 m ve 4,4 m boyutlarındaki mutfağının tabanını eş büyüklükte kare fayans döşetmek istemektedir. Bu iş için en az kaç fayans gerektiğini bulunuz.

12. Sinem; bahçelerindeki ağaçları üçerli saydığında 1, beşerli saydığında 3, yedişerli saydığında 5 ağaç artmaktadır. Buna göre bahçede en az kaç ağaç olduğunu bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. 14 Aralık 2017 Perşembe günü olduğuna göre 14 Aralık 2018 tarihinin hangi gün olacağını bulunuz (2017 ve 2018 yılı 365 gündür.).

2. Üniversite sınavına hazırlanan İbrahim 10 günde bir deneme sınavı çözmektedir. İlk denemesini pazar günü çözen İbrahim’in 12. denemesini hangi gün çözeceğini bulunuz.

3. Yukarıdaki şekilde bulunan 6 lamba, A – B – C – D – E – F – E – D – C – B – A – B – … sırasıyla yanıp sönmektedir. Buna göre bu döngüde 987. sırada yanacak lambanın hangi harfle gösterildiğini bulunuz.

4. Bir belediye doğrusal bir yol boyunca orta refüj çalışmasını aşağıdaki gibi yapmıştır.

• Yol boyunca otuzar metre aralıklarla çukurlar açılmıştır.

• Her çukura ağaç ya da aydınlatma lambası dikilmiştir.

• Her 5 ağaç arasına bir aydınlatma lambası dikilmiştir.

Evlerinin önünde aydınlatma lambası olan Gülnaz evden çıkıp bu yol boyunca ilerleyerek okuluna gitmiş ve okulun önünde de aydınlatma lambası görerek okuluna ulaşmıştır. Gülnaz yol boyunca 23 tane aydınlatma lambası gördüğüne göre Gülnaz’ın evinin okuluna uzaklığının kaç metre olduğunu bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen kümeleri aralık biçiminde yazıp sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

a) A={x | -4 < x ≤ 8, x ∈ R }

b) B={x | x < 7, x ∈ R }

c) C={x | -8 < x < 0 , x ∈ R }

2. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde kırmızı renk ile gösterilen kümeleri aralık biçiminde yanlarındaki boşluklara yazınız.

3. A = [-7,0) ve B = (-2, ∞) olmak üzere aşağıdaki istenilenleri aralık belirtecek şekilde cevaplandırınız.

a) A ∩ B

b) A ∪ B

c) (A / B)′

ç) (A∪ B)′

4. A={x | x < 5, x ∈ R } olarak veriliyor. Buna göre aşağıdaki istenilenleri aralık belirtecek şekilde cevaplandırınız.

a) R∪ A

b) R ∩ A

c) (R / A)

ç) (R / A)′

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. -6 ∙ (2x + 4) + 4x = 8x + 40 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

2. 3x – 5 – [x + 6 – 2(9 + 3x)] = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

3. 2x+a -5 / ax-7 = x+1/ x-1  denkleminin kökü 4 olduğuna göre a değerini bulunuz.

4. m, n ∈ R olmak üzere

-m ∙ (2x – 6) + 6x – n = 0 denkleminin çözüm kümesinin tüm gerçek sayılar olabilmesi için m ve n değerlerini bulunuz..

5. x∈ R olmak üzere 2 ≤ x-4/3 < 4 ise x in değer aralığını bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

6. a ∈ R olmak üzere -4 < a ≤ 5 eşitsizliği veriliyor. -3a + 7 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değerinin olduğunu bulunuz.

7. x, y ∈ R olmak üzere

5 < x – 2 ≤ 9

-3 ≤ y + 3 ≤ 6

eşitsizlikleri veriliyor. Aşağıdaki ifadelerin değer aralıklarını bulunuz.

a) x + y

b) x – y

c) x . y

ç) 2x – 3y

8. 3x – 6 ≤ 4x + 2 < 2x + 10 eşitsizliğini sağlayan x gerçek sayılarının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen ifadeleri mutlak değer dışına çıkarınız.

a) x ∈ R ve x > 0 ise |5x + 7|

b) x ∈ R ve x < 0 ise |3x – |- x||

c) a, b ∈ R ve 0 < a < b ise |a – b| – |b – a|

ç) x, y ∈ R ve x < y < 0 ise |x + y| + |- x| – |y|

2. Aşağıda verilen mutlak değerli denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

a) x ∈ R , |- 2x + 7| = 11

b) x ∈ R , |- 7x + 17| = -2

c) a ∈ R , |5a – 20| = 0

ç) b ∈ R , |- 3b| + |2b| – 20 = 0

3. Aşağıda verilen mutlak değerli eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.
a) x ∈ R , |5x – 5|< 10

b) a ∈ R , |7a – 13| < 0

c) a ∈ R , |6a – 12| < -7

ç) a ∈ R , |2a – 2| – 8 ≤ 0

d) x ∈ R , |x + 6| > 0

e) x ∈ R , 6 ≤ |x – 8| ≤ 10

4. x ∈ R olmak üzere ||x – 4| – 6| = 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

5. x, y ∈ R olmak üzere |x – 3| < 5 ve 3x – y = 2 ise y nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz.

6. Sayı doğrusu üzerinde 7 ye olan uzaklığı 5 birimden fazla olmayan kaç tam sayı değerinin olduğunu bulunuz.

7.eşitsizliğini sağlayan kaç farklı a tam sayısının olduğunu
bulunuz (a nın 2 olamayacağına dikkat ediniz.)

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı MEB Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. A={(0,4) (1/2,3), (-1,5) , (5, 2/3) , (3,2) }  kümesinin elemanlarından kaç tanesinin 2x + 3y = 12 denklemini sağladığını bulunuz.

2. Aşağıda verilen denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz.

a) -5x + 3y = 22
2x – 3y = -16

b) 7a – 3b = 10
2a + 5b = -3

c) x/2 + y/3 = -1

2x/3 – y/2 = 10

ç) 1/ x+1 -2y = -11

x/ x+1 + 4 y = 22

3. 3x + 4y = 78 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından biri (a-1 , a+1) ise a değerini bulunuz.

4.denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz
elemanlı ise m . n değerini bulunuz.

5.eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin elemanlarını analitik düzlemde gösteriniz.

6. Toplamları en çok 6, farkları en az -2 olan gerçek sayı ikililerini analitik düzlemde gösteriniz.

7. -5x+y > 10 x≤ -2 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz.

8. |x + y| < 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. (a ∈ R+ , | x | < a ise -a < x < a olduğunu hatırlayınız. )

9.SINIF MEB VE GEZEGEN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu