Güncel

MEB EKYS Konuları ve Soru Dağılımı 2022

MEB EKYS Konuları ve Soru Dağılımı

 

MEB EKYS Konuları ve Soru Dağılımı, Müdür ve Müdür yardımcılığı sınavında hangi sorulardan kaç soru çıkıyor işte sorumuzun cevabı.

EKYS sınavına hazırlanan takipçilerimiz için sınavda hangi konulardan sorular çıktığını ve soru dağılımını listeledik.

EKYS Konu Dağılımı

2021 EKYS Sınav Konuları ve Ağırlıkları

 • Genel yetenek ve genel kültür: (28 Soru – Ağırlık: %35)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: (8 Soru – Ağırlık: %10)
 • Değerler eğitimi: (4 Soru – Ağırlık: %5)
 • Eğitim ve öğretimde etik: ( 4 Soru – Ağırlık: %5)
 • Eğitim bilimleri:  (28 Soru – Ağırlık: %35)
 • Mevzuat: (8 Soru – Ağırlık: %10)

Detaylı EKYS Konuları 2021

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR (28 Soru)

 • Genel Yetenek
  Türkçe:  Sözel akıl yürütme (Sözel Mantık) becerileri, Dil Bilgisi ve Yazım kuralları (7 soru)
  Matematik: Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri (7 soru)
 • Genel Kültür
  Tarih: Osmanlı Devleti ve Öncesindeki Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık, Türk Eğitim Tarihi (4 soru)
  Coğrafya: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası (5 soru)
  Temel Yurttaşlık Bilgisi (3 soru)
  Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (2 soru)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (8 Soru)

 • Türk Yüksek Öğretimi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
 • Osmanlı Devleti ve Yenileşme Çabaları
 • Osmanlı Devleti’nde Hürriyetçilik Hareketleri
 • XX. Yüzyılın Başlarında Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti’ne Yönelik Emelleri
 • I. Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti’nin Sınırlarının Daralması
 • I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 • Mondros Mütarekesi’nden Sonra İtilaf Devletleri İşgallerinin Başlaması ve Osmanlı Devleti
 • Mustafa Kemal Paşa ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Safhası
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Döneminin Başlaması
 • Basın ve Milli Mücadele
 • Atatürk Dönemi ve Türk Dış Politikası
 • Atatürk İlkeleri

DEĞERLER EĞİTİMİ (4 Soru)

 • Millî ve Manevi Değerler Evrensel Değerler
 • Değer Yaklaşımları, Özellikleri, İşlevleri, Uygulamaları
 • Okullarda Değer Eğitimi

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK (4 Soru)

 • Öğretmenlik Meslek Etiği
 • Okul Yönetiminde Etik Değerler
 • Etik Kuramlar
 • Okullarda Etik Eğitimi

EĞİTİM BİLİMLERİ (28 Soru)

 • Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları
 • Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
 • Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi

MEVZUAT (8 Soru)

 • T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler

Sitemizde EKYS ders notları, çıkmış sorular, örnek sorular yer almaktadır. Site içi arama yaparak tüm kaynaklara kolay ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu