Güncel

6.Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı 4.Tema Sayfa 102-123 Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 4.Tema Sayfa 102-123 Cevapları, (Sayfa 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123)

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları 4.Tema Sayfa 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 3.Tema Bilim ve Teknoloji  Atatürk’ün Geometri Kitabı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 

6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 104  Cevabı
 
1.Okuduğunuz metinde “çıkarılabilir ortam” olarak tanımlanan araçların ortak özelliği nedir?Yazarak açıklayınız.
Bilgisayarlara sonradan takip çıkarılabilir ve birden fazla bilgisayarda kullanılabilir.
2.Çıkarılabilir ortamlar, bilgisayarlarda hangi nedenle ve amaçla kullanılmaktadır?
Oyun oynamak ve müzik dinlemek amacıyla kullanılmaktadır.
3.Çıkarılabilir ortamlarda satın alınan ürünlerin dezavantajları nelerdir?Maddeler halinde yazınız.
-Yol parası harcamak.
-Odanızda yer açmak
-Vakit kaybı yapmak.
4.Digital içeriklerin günümüzdeki kullanım biçimi hakkında bilgi veriniz?
Günümüzde digital içeriklerle müzik dinleniyor, oyunlar oynanıyor, fiziksel olarak ulaşamadığımız içeriklere, digital içerikler sayesinde ulaşabiliyoruz.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 105  Cevabı
 
Aşağıdaki metni okuyunuz.Metinle ilgili verilen yargılardan metne göre doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 4.Tema Erdemler   Vermek Çoğalmaktır Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 108  Cevabı
 
1.Vefa,cömertlik,fedakarlık ile ilgili araştırdığınız atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
-Az veren candan,çok veren maldan.
-Cömert ile nekesin harcı birdir.
-Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.
-Ada bana,adayım sana
-Sevda geçer yalan olur,sonra sokar yılan olur.
2.Metnin başlığının ve görsellerinin sizde çağrıştırdığı  duygu ve düşünceleri anlatınız.
Paylaşmanın önemi hakkında olduğunu düşünmektediyim.Paylaşma teması ile ilgili görseller olduğu için.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 110 Cevabı
 
Aşağıdaki üzüm salkımlarında metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir.Bu kelimelerin anlamlarından hareketle kelimeleri bulunuz.Bulduğunuz kelimeleri yapraklara örnekteki gibi yazınız.
 
2.ETKİNLİK
 
Okuduğunuz metnin özetini yazınız.
Bir zamanlar köylünün biri medrese kapısını çaldı.Kapıyı açan öğrenciye üzüm verdi.Öğrenci üzümleri hocasına götürmek istedi.Ancak köylü,üzümleri hocasına değil de kendine getirdiğini söyledi.Talebe o geceyi üzümleri tefekkür ederek geçirdi.Sonra hocasına üzüm ikram etti.Hocası da hasta talebeye ikram etti.Hasta talebe de kendisine her gün yemek yapan aşçıya üzüm ikram etti.Aşçı da üzümü kitaplardan sorumlu öğrenciye ikram etti.Kitaplardan sorumlu talebe de medreseye geldiğinde ona kapıyı açan öğrenciye ikram etti.Bu şekilde üzüm  döndü dolaştı ve sonunda köylünün ikram ettiği öğrenciye döndü.Talebe üzümün kendi kısmeti olduğunu anladı.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 111 Cevabı
 
3.ETKİNLİK
 
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1.Köylü medreseye niçin üzüm getirmiştir?
Köylü, medrese kapısını açan ve ürünleri kuraklıktan kırıldığında ona ekmek veren öğrenciye ikram etmek için getirmiştir.
2.Medresenin kapısını açmakla görevli talebenin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Güzel ahlaklı,saygılı,cömert ve mütevazı.
3.Kapıyı açan talebenin hocası,üzümleri hasta bir talebesine neden vermiştir?
Üzüm sayesinde sevinip şifa bulması için vermiştir.
4.Siz kapıyı açan talebenin yerinde olsaydınız ürünleri ilk olarak kime verirdiniz?
Hocama verirdim.Çünkü öğretmenim benim gelişimime katkıda bulunuyor.
5.Elimizdekileri başkalarıyla paylaşmak toplumda nasıl bir etki yaratır?
Paylaşmak birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde en önemli etkendir.Bunun yanı sıra mutluluklarımızı ve hüzünlerimizi birlikte yaşamamızı sağlar.
A) Yandaki afişleri inceleyiniz.İki afiş arasındaki benzerlikler ve farklılıkları aşağıya yazınız.
Benzerlikler
-İhtiyaç sahiplerine yardım toplanması amaçlanmıştır.
Farklılıklar
-İlk afiş Eskişehir Valiliği, ikinci afiş ise Kızılay tarafından hazırlanmıştır.
-İlk afişte nelerin toplanacağı belirtilmişken diğer afişte belirtilmemiştir.
B) Yukarıdaki afişlerden hangisi daha etkilidir?
Bence birinci afiş daha etkilidir.Çünkü zor durumda kalmış bir çocuğun fotoğrafı kullanılmıştır.Bu da insanları daha çok etkilemiştir.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 112 Cevabı
 
5.ETKİNLİK
Yandaki fotoğrafın betimlemesini ,adları niteleyen uygun kelimelerle örnekteki gibi tamamlayınız.
 
 
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 113 Cevabı
 
 
B.Yaşlı insanlara yardım etmek için neler yapabiliriz?
Yaşlı insanlarla hayatımızın her yerinde karşılaşabilir.Yaşlı insanların çeşitli sağlık problemleri nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırlar.Bu zorlukları ise bizim sayemizde giderbilirler.Otobüste yaşlı insanlar ayakta durmamalı onlara yer vermeliyiz.Karşıdan karşıya geçerlerken ellerinden tutarak geçmelerine yardımcı olmalıyız.Markette alışveriş yaptıktan sonra elllerindeki poşetleri alıp onlara yardım etmeliyiz.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 114 Cevabı
 
1.Araştırdığınız sevgi temalı şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.
SEVGİ
Yalan söyleme sakın!
İnsanları sev, sen de sevil.
İnsanlara kötülük yapma,
İnsanlara sevgiyle yaklaş.
2.Yunus Emre’nin “Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Bu dünyada var olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır.Bu yüzden ona saydı anlamında yaratılan hiç bir şeye zara vermemeli her şeye sevgi ile yaklaşmalıyız.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 115 Cevabı
 
2.ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1.Şair,şiirde hangi öğütleri vermektedir?
Savaşmamız gerektiğini, merhametli olmamız gerektiği,bilgisiz insanlara kulak asmamamız gerektiği ve insanlardan ümit kesmememiz öğütleniyor.
2.Şiirin birinci dörtlüğünde yer alan “Kılıcını koy kınına / Yüreğinle yürü dostum.” dizeleriyle hangi karakter özellikle vurgulanmaktadır?
Barışçıl karakter vurgulanmaktadır.
3.İnsanlıktan ümidini kesmeyen kişiler neler başarabilir?
Her işi başarabilirler.
4.Her işini sevgi ile yapan bir insan hangi özelliklere sahip olur?
Hoşgörülü,saygılı,merhametli ve yardımsever biri olur.
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 116 Cevabı
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 117 Cevabı
 
5.ETKİNLİK
A) Aşağıdaki metni okuyunuz.Metinden hareketle verilen cümlelerden doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların başına “Y” yazınız.
 
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 118 Cevabı
 
1.Araştırdığınız yardım kuruluşları ile edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Kızılay : Yardıma muhtaç olan insanlara tıbbi, ekonomik ve insani yardım  yapan kuruluş.Bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilay, Arama Kurtarma Derneği vb.. kuruluşlar yardım kuruluşlarıdır.
2.Bir iyilik yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Çok mutlu oluyorum.Çünkü sıkıntısı olan birinin sıkıntısını giderdiğim zaman ne mutlu bana diyorum.Aynı durumda ben de olabilirim düşüncesiyle zor durumda olan insanlara yardım etmemiz gerekir.
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 120 Cevabı
 
Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
 
2.ETKİNLİK
 
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
 
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 122 Cevabı
 
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri bulduracak şekilde sorular sorunuz.Bu soruları örnekteki gibi cevaplayınız.
 
 
6.Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 123 Cevabı
6.ETKİNLİK
Akraba ziyaretlerinin önemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız bir konuşma yapınız.Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.
Sevgili arkadaşlar akrabalarımız bizlerin üzüntü ve sevinçlerimizde yanımızda olan geniş anlamda ailemizin bir parçasıdır.Onlarla kuracağımız ilişkiler diğer normal insanlardan farklı olmalıdır.Akrabalık bağlarını korumak hem dinen hem de toplumsal açıdan çok önemlidir.Bu bağları korumak içinde onları ziyaret etmemiz gerekmektedir.Çünkü ziyaretler yapıldıkça akrabalar birbiriyle sevgi bağları daha da artar.
 
GELECEK DERSE HAZIRLIK
 
Fabl türünde bir metin araştırınız.
 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu