Güncel

9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Sayfa 81-91 Cevapları

9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik Sayfa 81-91 Cevapları, 9. Sınıf Matematik 81-91 arası soruları ve kaliteli çözümleri.

9.Sınıf Matematik ders kitabı  Gezegen Yayıncılık Sayfa 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 Cevapları 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık sayfa 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 sayfa cevaplarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

Sıra Sizde

Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için
s(A ∪ B) = 3.s(A – B) = 4.s(B – A) ve s(A ∩ B) = 10
olduğuna göre s(A ∪ B) kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

ALIŞTIRMALAR

1. s(A ∩ Bı) = 6, s(A ∩ B) = 4, s(A ∪ B) = 15 olduğuna göre s(B – A) kaçtır?

2.Yanda verilen Venn şemasında 7(A ∩ B) ∪ (B ∩ C)A – (A ∩ B ∩ C) kümesini boyayarak gösteriniz.

3. s(A) = 8, s(B) = 4 olduğuna göre s(A ∪ B) nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

4. s(A) = s(B) = s(C) = 10, s(A ∩ B) = s(A ∩ C) = s(B ∩ C) = 2.s(A ∩ B ∩ C) ve s(A ∪ B ∪ C) = 20 olduğuna göre s(A ∩ B ∩ C) kaçtır?

5. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere (A′ ∪ B)′ ∪ (A ∩ B) ifadesinin en sade şeklini yazınız.

6. A′ ∪ [(A ∪ B)′∪ B] işleminin sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade şekilde yazınız.

7. 38 kişilik bir sınıfta matematik kursuna gitmeyen 16 kişi, fizik kursuna gitmeyen 24 kişi ve her iki kursa giden 8 kişi vardır.Buna göre iki kursa da gitmeyen kaç kişi vardır?

8. Bir seyahat acentasında çalışanlar Rusça ve İngilizceden en az birini bilmektedir. Rusçayı bilenlerin sayısı İngilizceyi bilenlerin sayısının 2 katı, sadece İngilizceyi bilenlerin sayısının 3 katıdır. Acentada 24 kişi çalıştığına göre Rusçayı bilen kaç kişi vardır?

9. Dans veya tiyatro kursundan en az birine gidenlerden oluşan bir gruptaki kişilerin %54 ü dans kursuna, %58 i tiyatro kursuna gitmektedir. Bu grupta her iki kursa giden 24 kişi olduğuna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır?

10. 41 kişilik bir sınıftaki sarışın erkeklerin sayısı esmer erkeklerin sayısının yarısı, sarışın kızların sayısının 2 katıdır.Bu sınıftaki esmer kız sayısı 6 olduğuna göre sarışın kişi sayısı kaçtır?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

Sıra Sizde

A = {x | 2 ≤ x < 5, x asal sayı}, B = {–2, –1, 0}
kümeleri için A x B nin grafiğini çiziniz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

Sıra Sizde

A= {1, 2}, B = {a, b}, C = {b, 2} kümeleri için aşağıda
istenenleri yazıp karşılaştırınız.

a) (B ∩ C) x A ile (B x A) ∩ (C x A)

b) A x (B ∪ C) ile (A x B) ∪ (A x C)

c) (B ∪ C) x A ile (B x A) ∪ (C x A)

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

ALIŞTIRMALAR

Aşağıda verilen eşitliklerde x ve y değerlerini bulunuz.

a) (2x + 1, y3) = (17, 27)

b) (3x + 4, 3) = (13, x – y)

c) (x – y, 4) = (5, x + y)

3. s(A) = 6 olduğuna göre s(A x A) kaçtır?

4. A = {1, 2, 3} olmak üzere A x A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairenin
yarıçapının uzunluğunu bulunuz.

5. s(A) = 4, s(A x B) = 12, s(A ∪ B) = 5 olduğuna göre s(A∩B) kaçtır?

6. s(A) = 4, s(B ∪ C) = 12 olduğuna göre 7(A x B) ∪ (A x C)A kaçtır?

2. Aşağıda verilen kümeler için A x B ve B x A kümelerini yazınız ve grafiklerini çiziniz.

a) A = {–2, 0, 2} ve B = {3, 5}

b) A = {1, 2} ve B = {–2, –1}

c) A = {4} ve B = {4}

ALIŞTIRMALAR

7. A = {a, b, c, d}, B = {c, d, e, f} ve C = {e, f, g, h} olduğuna göre s[(A x B) ∪ (A x C)] ve s[(A x C) ∩ (B x C] kaçtır?

8.Yanda B x A kümesinin grafiği verilmiştir. C = {0, 1, 2} olduğuna göre s7A x (B ∩ C)A kaçtır?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı
diğerlerinden farklıdır?

A) K = {x I –2 ≤ x < 4, x ∈ N}

B) L ={x I x2 < 10, x ∈ N}

C) M = {x I –5 < x ≤ –1, x ∈ N}

D) N = {x I x, 6 nın tam sayı bölenleri}

E) P = {x I x, 10 dan küçük asal sayı}

2. A ve B, E evrensel kümesinin ayrık olmayan
iki alt kümesidir.

A ⊄ B, s(A) = 4 ve s(B) = 8 olduğuna göre s(A ∪ B) en az kaçtır?

A) 9    B) 8    C) 7    D) 6    E) 5

3. A = {a, b, {a}, {a, b}, c } kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) a ∈ A    B) {a} ⊂ A   C) {a, b} ⊂ A   

D) {a, b} ∈ A      E) {c} ∈ A

4. A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5}, C = {1, 2, 5, 6, 7, 8} ve E evrensel kümesi için A ∪ B ∪ C = E tir.

Buna göre (Bı – A) ∪ (B – Cı) kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) { }      B) {4, 5, 6}   C) {5, 6, 7, 8}

 D) {4, 5, 6, 7}      E) {4, 5, 6, 7, 8}

5. A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin öz alt küme sayısından 95 eksiktir. s(A) = 5 olduğuna göre s(B) kaçtır?

A) 6    B) 7    C) 8    D) 9    E) 10

6.Venn şemasında gösterilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) (A ∩ B) – C    B) (B – A) – C   C) Aı ∩ B ∩ C D) A ∩ Bı ∩ C
E) (A – C) ∪ B

7. Eleman sayılarının toplamı 8 olan iki kümenin alt kümelerinin sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 32    B) 40    C) 68    D) 128    E) 257

8. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.

s(A – B) = 3

s(A′) = 9

s(B) = 10

s(E) = 2.s(A)

olduğuna göre s[(A ∪ B)′] kaçtır?

A) 9    B) 8    C) 7    D) 6    E) 5.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı Gezegen Yayıncılık 

DEĞERLENDİRME SORULARI-1

9. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.

s(A′ ∩ B′) = 4

s(E) = 28

4.s(A ∩ B) = 2.s(A – B) = s(B) olduğuna göre s(A) kaçtır?

A) 6    B) 8    C) 10    D) 12    E) 16

10. (A – B)′ ∪ (A ∩ B)′ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) E    B) ∅    C) A    D) A    E) A ∩ B

11. İngilizce, Almanca, Rusçadan en az birini bilenlerden
oluşan bir grupta İngilizceyi bilen Almancayı, Almancayı bilen Rusçayı bilmiyor. İngilizceyi bilmeyen 7, Rusçayı bilmeyen 10 ve yalnız bir dil bilen 13 kişi olduğuna göre
Almancayı bilen kaç kişi vardır?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6    E) 7

13. 35 kişilik bir sınıfta satranç oynayanların,
dama oynayanların ve hiçbirini oynamayanların sayıları birbirine eşittir. İkisini birlikte oynayan 4 kişi olduğuna göre
bu sınıfta satranç oynayan kaç kişi vardır?

A) 15   B) 13    C) 12    D) 10   E) 9

14. (3x + y, x – 2) = (27, y + 3) olduğuna göre xy kaçtır?

A) –4   B) -1/4  C) 1/4  D) 1/2  E) 1

15. B = {1, 2, 3, 4}

C = {4, 5}

s[(B x A) ∪ (C x A)] = 60

olduğuna göre s(A) kaçtır?

A) 4    B) 6    C) 10    D) 12    E) 15

16. Aşağıda A x B nin grafiği verilmiştir.

Buna göre s(A ∩ B) kaçtır?

A) 6    B) 5    C) 4    D) 3    E) 2

9.SINIF MEB VE GEZEGEN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu