Güncel

AFAD 1749 personel alımı yapacak | İş arayan vatandaşlara müjdeli haber! İşte aranan şartlar ve müracaat şekli

AFAD 1749 personel alımı yapacak

Afet ve Acil durum Başkanlığı tarafınca bu günlerde bir ilan yayımlandı. Bu ilanda AFAD 1749 personel alımı yapılacağı ifadelerine yer verildi. İlan AFAD’ın resmi web sitesi aracılığı ile yayımlandı. İlana başvurmak isteyenler başvurularını afad.Gov.Tr aynı zamanda e-Devlet üzerinden Afet ve Acil vaziyet Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden yapıyor. Ayrıca ilana müracaat yapmak isteyen kişilerin başvuru işlemlerini 27 Kasım’a kadar yapmaları gerekmektedir.

AFAD tarafından meydana getirilen taraflara açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

AFAD 1.749 PERSONEL ALIMI YAPACAK

 

 

 

AFAD 1749 PERSONEL ALACAK ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ

“Başkanlık taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına gore 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 28/10/2016 tarihindeki ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği sınav, atama, görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, toplam 1101 tane boş pozisyona giriş (uygulama sınavı  ve sözlü sınav) imtihanı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.”

 

İLAN DETAYLI BİLGİ İÇİN    

 

 

 

 

 

 

 

afad 1749

 

 

 

AFAD PERSONEL ALIMI 648 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMI

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına nazaran 6/6/1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” doğrultusunda, toplam 648 adet boş görev pozisyonuna giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

 

GENEL ŞARTLAR
2.1.1.14/7/1965 tarihindeki ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha çok süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı fenaye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahattan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumuyla ilgili olarak; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2.1.2.Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2.1.3.Güvenlik sualşturması ve arşiv araştırması sonucu pozitif yönde olmak.

2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurlarıı Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.5.ÖSYM tarafınca 2020 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS  sınav puanı almış olmak kaydıyla; her şehir için farklı farklıbelirtilen sayı ve mezuniyet durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı talibin içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna gore ilan edilen pozisyona ilişkin en yüksek puana haiz olandan adım atmak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana haiz adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

2.1.6.Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna nazaran bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il yada nitelik (öğrenim, pozisyon) için meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2.1.7.Kamu kuruluş ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak vazife yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru zamanı itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine bakılırsa sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

BİR ÖNCEKİ YAZI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu